אורות שריד - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 86 מתאריך 23/09/2014

  ... 04/09/14 55489-02-12 32196 ת.ד. 231, עין שריד 34574269 מרגיה כהן אורית אורי 09/09/14 51536-01-14 41255 הבנים 3/3, כפר סבא 24658924 שדה לימור 09/09/14 50562-05-13 37879 צפורן 15/0, יבנה 58485764 שער אבינועם ...

 2. גיליון 6767 עמוד 42 מתאריך 09/03/2014

  ... 45302 האנפה 0/0,עין שריד 19402261 דגמי נוטלי 11:11 10/01/00 29/01/10 24980-01-10 41151 פרץ 13/18,נתניה 93222נ13 ברון אלין 11: 30 11/01/10 23/01/10 20960-01-10 41253 שבזי 25/0,אבן יהודה 23337378 ביין ויקטור ...

 3. גיליון 6759 עמוד 28 מתאריך 19/02/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.4.2014, בשעה 12.00, אצל חת שריד ספיר-חן לברון, עורכי דין, מרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי ...

 4. גיליון 6758 עמוד 8 מתאריך 18/02/2014

  ... 1/66761 שריד אברהם 1/26728 ופנייש ביכאל 1/67673 ברן קלרה 1/66764 רוןיסה 1/663767 די שאי ל רוסיקה 1/66669 פנדנ מחמרד 1/66770 כוייליב ן פוויוויה 1/67771 פבר גדעון 1/66774 כין משה ...

 5. גיליון 6740 עמוד 36 מתאריך 21/01/2014

  ... 18515 שד מלכי ישראל 149/45,קריית גת 313945677 שלומוב מרים 10: 30 01/32/14 14/12/18 24442-15-13 18624 אילת 1535/19 ,אילת 67212185 שריד רן 11:45 27/05/15 04/12/18 12-18-ו80 18386 משעול התנאים 2/6208,אילת 18652983 ...

 6. גיליון 6729 עמוד 46 מתאריך 07/01/2014

  ... שריד ישראל 966317/1 צ'נאק יפים 05/10/2013 צ'נאק צ'קה 966479/1 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע הודעות מרקוס אוסיאס 17/11/2013 מרקוס מריה 966883/1 לבתי הדין, בתיקים המפורטים ידוע כי הוגשו ...

 7. גיליון 6720 עמוד 3 מתאריך 24/12/2013

  ... שרידי מבנה רבוע וחרסים מתקופת הברזל ב'. תיאור עתיקות גוש חלקה 19,18,17 18252 48855/0 מספר אתר Te'ena site (Unofficial (name) (east (Tina, et- (east שם אתר (אנגלית) אתר התאנה (אתר לא רשמי) (מזרח) טינה, אל- (מזרח) שם אתר(עברית ...

 8. גיליון 6720 עמוד 4 מתאריך 24/12/2013

  ... נ.צ. רוחב 769001 769190 נ.צ. אורך על גבי גבעה תל מתקופת הברונזה הקדומה ב', שרידי חומות מתקופת הברונזה הקדומה, שרידים וחרסים מן התקופות הברונזה הקדומה 2 א', הברונזה הקדומה ב' והברונזה הקדומה ג'. תיאור עתיקות גוש חלקה 11,9 18434 10,5,4,3,2,1 18375 ...

 9. גיליון 6720 עמוד 5 מתאריך 24/12/2013

  ... אורך חורבה, שרידי קירות וחווה חקלאית. תיאור עתיקות גוש חלקה 2 203000 33445/0 מספר אתר Shemurat Ya'ar Odem שם אתר (אנגלית) שמורת יער אודם שם אתר(עברית) 269800 270000 נ.צ. רוחב 791300 791800 נ.צ. אורך ...

 10. גיליון 6720 עמוד 14 מתאריך 24/12/2013

  ... שרידי יישוב מן התקופות הכלקוליתית המאוחרת, הברונזה הקדומה א' והברונזה הקדומה ב', גושי זכוכית וחרסים מן התקופות הברזל, ההלניסטית, הרומית הקדומה, הרומית המאוחרת, הביזנטית, הצלבנית והממלוכית. תיאור עתיקות גוש חלקה ,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,37,36,35,34,33,32,31,30,29 19100 ...