אורן בת ים - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 33 מתאריך 23/09/2014

  ... השקמה 1/0: 1,בת ים 45088185 צדפתי יומו טוב 06/81/16 0י:00 n/00/14 5701-03-14 י4898 השוק ו/די,תל אביב -יפו 814465י0 ׳שילה הלית 11/15/י^ 0י:00 6/08/14י 80-08-14י0י 010י4 בדיניצי 36/8,דמת גן 02004108 ששוןסופיה ...

 2. גיליון 6886 עמוד 53 מתאריך 23/09/2014

  ... בלפור 144/6,בת ים 24572133 אוזל רונן 08: 30 12/04/16 03/09/14 58859-07-14 44078 ביאליק 160/4,רמת גן 66526666 אופנהיים אופיר 09: 30 29/03/16 21/08/14 44373-07-14 44040 דרך אבא הלל 40/21,רמת גן 56646102 אלגל יוסף ...

 3. גיליון 6886 עמוד 62 מתאריך 23/09/2014

  ... 35913 דרך בן ג וריון 47/35, בת ים 36467322 נקש רינה 05/09/14 6220-01-13 31963 אןורט טוכולסקי 10, תל אביב -יפו 51635495 עדרי הרצל 03/09/14 40209-11-12 35414 אילת 64/9, חולון 317999797 פיעברג ויקטוריה 02/09/14 ...

 4. גיליון 6886 עמוד 65 מתאריך 23/09/2014

  ... ירושלים 25/18, בת ים 39364989 לוי יצהק ניצול לרעה ־08/09/04 12־06־32066 3 3098 הנעורים 9/0, הרצלייה 6606^60095 לוי ענבר ניצול לרעה ־04/03/04 11־08־11098 29154 טשרניהובסקי 13/10, תלא1 50031980 ניר היה צירל ...

 5. גיליון 6886 עמוד 74 מתאריך 23/09/2014

  ... מועד הדיון תאריך 4ו כינוס מס. תיק ביהמ״ש תיק כנ״ר כתובת ת״ז שם החייב/ת 09:30 19/04/16 01/09/14 42030-07-14 716ו4 בלפור 22/7 ,בת ים 39739446 אדריס רושאן 08:30 19/01/16 04/09/14 1840ו-O8-14 44180 ...

 6. גיליון 6886 עמוד 76 מתאריך 23/09/2014

  ... 7191;ל בת ים 0/0,בת יה 8י6973פפ חזות אפרת 16/פ05/1 10:00 צ09/1/פ0 צ61697-07-1 6766י הרצל 196/35,אור עקיבא 65535155 חזיזה סילביה 16/פ1/פ1 11:00 צ09/09/1 צ08-1-י1886 7171י הרצל 0י/57,עכו ו589191פ חמאד שאהר ...

 7. גיליון 6886 עמוד 86 מתאריך 23/09/2014

  ... בלפור 137, בת ים 65118317 כהן ניסים 09/09/14 40724-11-13 40335 משמר איילון 76/0, משמר איילון 10467942 כהן שמעון 09/09/14 56616-06-13 38190 בילו 13/4, פתח תקווה 307726240 לבסקי טטיאנה 09/09/14 14457-08-13 ...

 8. גיליון 6884 עמוד 7 מתאריך 21/09/2014

  ... מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים בת כ- 4478 יחידות דיור, לצורך הרחבת השטחים לפיתוח בקרית ביאליק, מצפון לשכונת גבעת הרקפות. עיקרי הוראות התכנית: א.    שינוי ״עוד של קרקע חקלאית למטרות הבאות: מגורים ד', מסחר ומשרדים, ספורט ונופש, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, פארק/גן ציבורי, מתקנים ...

 9. גיליון 6875 עמוד 4 מתאריך 10/09/2014

  ... עופר בוז׳י יושב ראש הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור מרחב תכנון מקומי בת ים הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 502-0191643שם התכנית: בי/626/מק - שינוי בינוי, רח' הצפירה 14 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ...

 10. גיליון 6874 עמוד 35 מתאריך 09/09/2014

  ... 1/32409 0J3/055/201 מגרור אברהם קגפור שמימה 1/32704 1^ 201/^08/0 דר בר-און אורנה בר אוו ן ברוריה 1/32501 24/04/2014 מחומן אנזנו^ מזומן ללהה V3251 2 1/05/2014 1 ו.ופ1כון אברהם קר רו[;נסה 1/32514 1/05/2014 1 שרבף גד ...