אור גלעד סוכנויות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6859 עמוד 36 מתאריך 19/08/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.8.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים שטרנטל, מרח' חיים גלעד 17/א, פתח תקוה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל ...

 2. גיליון 6777 עמוד 37 מתאריך 26/03/2014

  ... אורי גרוס השקעות ואחזקות בע״מ (ח׳׳פ 51-441535-5) החברה הנ׳׳ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן סלע, מרח' אלונים 3, גבעת אלה, טל' 052-5605053, למפרק החברה. (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק ...

 3. גיליון 6674 עמוד 13 מתאריך 16/10/2013

  ... פש׳׳ר 7326-08-13 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת תת מודע בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-369057-8, והמבקשת: רחל קנדלר, ת׳׳ז 058233107, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רועי שעיה ו/או גלעד בן ג׳ויה ו/או סשה פטקין, מרח' ז׳בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, תיבה 117, ת׳׳ד 1333, רמת גן 52511 ...

 4. גיליון 6078 עמוד 39 מתאריך 19/04/2010

  ... פר׳׳ק 8153-12-09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת סולגוד סוכנויות ומפיצים (1994) בע׳׳מ (בפירוק זמני), ח״פ 51-196718-4, מרח' יוני נתניהו 3ב, אור יהודה 60376, ע״י רו״ח עופר אלקלעי - המפרק הזמני, מאלקלעי מונרוב ושות', בית באומן בר ריבנאי, רח' החילזון 6 (קומה 4), רמת ...

 5. גיליון 5615 עמוד 15 מתאריך 10/01/2007

  ... בית אבות גלעד באר שבע 1 בית אבות הנגב עפולה 3 בית אבות משלב עפולה חדרה 1 בית אבות עד 120 חדרה חיפה 1 בית אבות עולי הולנד רמת אפעל 1 בית אבות רמת אפעל עפולה 2 בית אורי רעננה ...

 6. גיליון 5541 עמוד 70 מתאריך 15/06/2006

  ... 13/2/2006 הברוש 10 סביון גלעד חרמוני ת.ז.: 035344484 ארלותם קרן נדל״ן שותפות מוגבלת ARLOTEM REAL ESTATE FUND L.P 55-022271-5 13/2/2006 עזז 13 הרצליה דורון כוכבי ת.ז.: 036232522 ארלותם קרן נדל״ן שותפות מוגבלת ARLOTEM REAL ESTATE FUND L.P 55-022271-5 ...

 7. גיליון 5494 עמוד 18 מתאריך 13/02/2006

  ... 59 1 בית אבות גלעד 60 1 בית אבות הנגב 61 4 בית אבות משלב עפולה 62 3 בית אבות נווה אורנים 63 2 בית אבות עד 120 חדרה 64 2 בית אבות עולי הולנד 65 2 בית אבות עידן הזהב 66 ...