אור השמש שרון - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6877 עמוד 20 מתאריך 14/09/2014

  ... הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אודי אורן, מפרק א. סוסלוביץ תשתיות בע׳׳מ (ח״פ 51-373554-8) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה ...

 2. גיליון 6874 עמוד 75 מתאריך 09/09/2014

  ... 09/06/14 5369-00-08 4818 כפר אוריה 20, כפר אוריה 37265063 מיארה תמר הפטר חלוט 09/06/14 11796-08-12 6837 דן 1/0, שערי תקווה 33732405 נתן רוני הפטר חלוט 19/03/14 2262-00-05 4152 לוי 6, ירושלים 54266358 ...

 3. גיליון 6874 עמוד 88 מתאריך 09/09/2014

  ... נבוי אורן 09: 30 ^2/05/36 n^om 7153-07-36 67173 שמ חוני אסף 2/31, פתח תקוו ה 53232730 צברי אביגיל: 09:30 27/07/34 74032-02-36 63273 טירת צב6 17/0,כפר סבא 45022776 קומימי מירית 10: 30 ^2/05/36 03/08/33 ...

 4. גיליון 6870 עמוד 5 מתאריך 04/09/2014

  ... ועדת הבחירות לרב עיר לאור יהודה מודיעה לפי תקנה 18)ד( לתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס״ז-12007, כי האסיפה הבוחרת בחרה ביום כ״ה באדר ב' התשע״א )31 במרס 2011( את הרב ציון כהן לרב עיר באור יהודה. ד' באב התשע״ד )30 ביולי 2014( )חמ 3-44-ה1( עמוס מיכאל יושב ראש ועדת הבחירת לרב ...

 5. גיליון 6858 עמוד 3 מתאריך 17/08/2014

  ... השופטת רונית פינצ'וק אלט השופטת גלית ציגלר השופטת חנה קיציס השופטת עינת רביד השופט אורן שוורץ לבית המשפט המחוזי חיפה (1) השופטת איילת דגן השופט יחי אל ליפשיץ השופטת איריס סורוקר עו׳׳ד יצחק שפר (שפרבר) השופטת אושרי פרוסט השופטת דורית קוברסקי השופטת רחל קרלינסקי השופטת איריס רבינוביץ ...

 6. גיליון 6856 עמוד 121 מתאריך 14/08/2014

  ... ת.ד. 68 ,אור עקיבא 27712462 ורשבצ׳יק ארז עו״ד זיו אביאל 4.50% בדין קדימה 16/02/14 14346-11-12 34988 מסילת העולים 19/5,חולון 56591274 זיידנברג רון 1.00% 29/05/12 2077-00-09 22179 הרב ראט משולם 16,בני ברי ...

 7. גיליון 6841 עמוד 3 מתאריך 20/07/2014

  ... 1063072 מאור משה הורביץ 560409 זאב הלר 906735 יצחק זהבי 1009018 יוסף חוטה 1001783 ארז טובלי 1    ס״ח התשמ׳׳ו, עמ' 31. 2    ק״ת התשמ״ג, עמ' 387; התשע״ד, עמ' 238. 3    ק״ת התשנ״ח, עמ' 751. 4    ק״ת התשס״ג, עמ' 178 ...

 8. גיליון 6841 עמוד 4 מתאריך 20/07/2014

  ... מתתיהו יעקובוב לוד יאיר מ שה שינובר נתניה מידד גן אור חבל מודיעין נפתלי הרצל קליין יהוד מונוסון דניאל עמיאל רוסו יהוד מונוסון מקסים כהן מחוז תל אביב בת ים אברהם נועם הורן תל אביב ויאצ'ס לב אלבה ...

 9. גיליון 6840 עמוד 7 מתאריך 17/07/2014

  ... אור יהודה משה קייקוב 12 במאי 2014 חיפה אהוד אהרון קלינברגר 10 במרס 2014 באר שבע רון קצב 29 באפריל 2014 רמת גן ורד קציל בוהארון 4 במאי 2014 ירושלים צפירה גלוריה קראון 12 ביוני 2014 ...

 10. גיליון 6825 עמוד 26 מתאריך 25/06/2014

  ... בן אורי חיים 1/189427 קופסמן גריגורי 1/189430 ארסטר מרים 1/189434 עטייה בינו 89436 1/ו מצרי דוד 1/189437 לוי יוסף 1/189438 ציגלר צרנה 1/189439 שמשי יפה יר1/1894 טויטו משה 1/1 89445 ...