אור ירוק - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6879 עמוד 14 מתאריך 16/09/2014

  ... שם התכנית: הרחבת דיור נחל מאור-שלב א', רמת בית שמש א' נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 88 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1865, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 102-0054635 גרסת: הוראות - 30 תשריט - 25 ...

 2. גיליון 6877 עמוד 4 מתאריך 14/09/2014

  ... תיאור הזן ותכונותיו: נבט-אור: כמות כחול בצבע אנתוציאנין בבסיס - אין או מעט; צמח: שכיחות פרחים - בינונית; עטיף הפרח: עוצמת אנתוציאנין בצד הפנימי - בינונית, כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי - אין או מעט; צמח: מועד הבשלה - מוקדם מאוד; פקעת: צורה - סגלגל, צבע קליפה - צהוב, צבע בסיס העין - צהוב ...

 3. גיליון 6856 עמוד 135 מתאריך 14/08/2014

  ... אבוטבול אורן 30/07/14 4060-03-11 22951 פרץ ולרקיש 18/3, חיל ה 306998428 אברמאב בוריס 07/07/14 39603-12-12 28317 וקרן דיסוד 30/21, 4שר 29575040 אוחנה סמדר 07/07/14 40121-01-13 28607 משעול חצב 16/1 , כרמיאל ...

 4. גיליון 6856 עמוד 139 מתאריך 14/08/2014

  ... אורן צ3/5 3, חיפה 306402867 לרומן דוד הפטר חלוט 08/07/14 38021-11-12 27885 הירוק 12/0, וזיפה 20696553 מיח׳א יל סאירה הפטר חלוט 28/05/14 6394-01-09 20803 עוזר׳ בן ןוריון 74/8, קריית מוצ 67738128 מלכה רפאל ...

 5. גיליון 6852 עמוד 5 מתאריך 06/08/2014

  ... אורי אריאל _    שר הבינוי והשיכון 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 52; התשנ׳׳ט, עמ' 93. 2    ס״ח התש״ע, עמ' 414. 3    ס״ח התשע״ג, עמ' 5520. הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל׳׳ג-973ו אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים ...

 6. גיליון 6852 עמוד 6 מתאריך 06/08/2014

  ... שם המבקש: .Nmhems B.V, הולנד (על ידי סורוקר-אגמון עריכת דין ועריכת פטנטים, הרצליה) שם המטפח: Robert Oostveen, הולנד שם הגידול: גזר תאריך הבקשה: 26/05/2014 השם המוצע לזן: BRILLYANCE כינוי הזן: NUN 13067 CAC תיאור הזן ותכונותיו: עלה: אורך (כולל פטוטרת) - בינוני, עוצמת צבע ירוק - בהיר; שורש ...

 7. גיליון 6852 עמוד 7 מתאריך 06/08/2014

  ... תאריך הבקשה: 23/06/2014 השם המוצע לזן: עלי באבא (ALIBABA) תיאור הזן ותכונותיו: עלווה: נטייה - זקוף למחצה; עלה: צבע ירוק - בינוני ; דמוי-גבעול: גבעול תפרחת - יש ; בצל: גודל - בינוני, צורה בחתך אורכי - אליפטי מאורך עבה, צבע בסיס של קשקשים חיצוניים יבשים - לבן, שיניים חיצוניות - יש; שן: גודל ...

 8. גיליון 6832 עמוד 8 מתאריך 07/07/2014

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה, לאורך רח' האלון - גוש 3506, ח”ח 78, 117; גוש 3512, ח”ח 133, 142, 199, 201; גוש 4941, חלקות 124-100, 129-127, 139-136, 141 בשלמותן, ח”ח 76, 125, 126, 132-130, 134, 135, 142; גוש 4942, חלקות 56-52, 66-59, 74, 75, 97-94, 100, 101, 113 בשלמותן, ח”ח 57, 58, 67, 92, 98 ...

 9. גיליון 6831 עמוד 54 מתאריך 07/07/2014

  ... אלמקייס ראי בן עו״ד גולבלט- לוי 1.0090 23/12/10 45658-00-10 20163 דרך לוד הירוקה 3,לוד .03:7.0908 7 אלמקייי ראובן עו״ד הראל אורן 1.1090 20/05 /12 38611-06-11 20822 אשכנזי 16/6,יהוד 15947963 פוגל -דלה ...

 10. גיליון 6831 עמוד 80 מתאריך 07/07/2014

  ... גמ״ח ע״ש אברהם היימן ז״ל (ע׳׳ר) 58-040-956-3 אור לילדי שיתוק מוחין (ע׳׳ר) 58-041-449-8 תחת קורת גג אחת (ע׳׳ר) 58-041-487-8 דור לדור - למען הגיל השלישי בישראל (ע׳׳ר) 58-041-655-0 עמותת ידידי בית הספר בית יחזקאל באשקלון (ע׳׳ר) 58-041-804-4 ...