אור צד - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6892 עמוד 8 מתאריך 06/10/2014

  ... עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין צדי מזרחי בקומת כניסה מ-6 מ' ל-0 מ', לאורך 9.35 מ' בסמוך לקו בניין קדמי, כמסומן בתשריט. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במחלקת מידע תכנוני בבניין העירייה לפי זימון תורים מראש, בטל' 03-9053111, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין ...

 2. גיליון 6885 עמוד 5 מתאריך 22/09/2014

  ... ה)    שינוי בקווי בניין: קו בניין צדי לכיוון חלקות 117 ו-118, מ-3 מ' ל-2 מ', קו בניין קדמי לרח' רוקח, מ-5 מ' ל-2 מ', קו בניין אחורי לכיוון חלקה 116, מ-5 מ' ל-2.7 מ'; ו) פטור ממרפסות שירות בתנאי פתרון חלופי לתליית כביסה; ז) קביעת תכסית דירות גג בשטח של עד 80% משטח הקומה שמתחתן. הודעה על הפקדת ...

 3. גיליון 6885 עמוד 6 מתאריך 22/09/2014

  ... עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין צדי (מערבי) מ-4 מ' ל-50 ס”מ. כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ...

 4. גיליון 6884 עמוד 11 מתאריך 21/09/2014

  ... לפתח מוקד מגורים לצד מתחם בניני ציבור בחלק המערבי של אור עקיבא שיהווה מנוף לשדרוג מגורי דייריו הנוכחיים ואזורי המגורים סביבו, באמצעות פינוי השטח מכ-352 יח"ד ופיתוחו מחדש. עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ״עוד מאזור מגורים ב' ו-ג', מגרש לחניה פרטית, מגרש מסחרי, מגרש לבניין ציבורי, שצ"פ ודרכים, לאזור ...

 5. גיליון 6882 עמוד 4 מתאריך 18/09/2014

  ... 7)    מוסד הציבור יבטח את התלמידים המתנדבים ואת אנשי הצוות מטעמו המשתתפים בפעילות בביטוח צד ג' וביטוח תאונות אישיות; (8)    מוסד הציבור יצהיר כי לכלל התלמידים בעלי המוגבלות המבקשים להתנדב ניתנת האפשרות לעשות כן, והכול בהתאם ליכולתם ולכישוריהם; (9)    מוסד הציבור ימנה רכז חינוכי אחד לפחות ...

 6. גיליון 6877 עמוד 4 מתאריך 14/09/2014

  ... תיאור הזן ותכונותיו: נבט-אור: כמות כחול בצבע אנתוציאנין בבסיס - אין או מעט; צמח: שכיחות פרחים - בינונית; עטיף הפרח: עוצמת אנתוציאנין בצד הפנימי - בינונית, כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי - אין או מעט; צמח: מועד הבשלה - מוקדם מאוד; פקעת: צורה - סגלגל, צבע קליפה - צהוב, צבע בסיס העין - צהוב ...

 7. גיליון 6875 עמוד 3 מתאריך 10/09/2014

  ... רמת בית שמש, רח' יחזקאל הנביא, השטח שבין קואורדינטות רוחב 198.600 לבין קואורדינטות אורך 623.450; גוש 34360, חלקות 13 ו-22 (ארעי). עיקרי הוראות התכנית: המרת שטחים עיקריים ממגורים למסחר, בלא תוספת שטח ותוספת קומות למגורים, על ידי: א) הגדלת שטחי המסחר המאושרים ב-50%, מ-580 מ״ר מכוח תכנית בש/159, ל ...

 8. גיליון 6875 עמוד 4 מתאריך 10/09/2014

  ... מרחב תכנון מרחבי אור יהודה-אזור הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' מאא/מק/2029”, תכנית לאיחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים, שינוי לתכנית מאא/234. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור, רח' קפלן 7-3 - גוש 6003 ...

 9. גיליון 6870 עמוד 13 מתאריך 04/09/2014

  ... הגדרת מתחמים חדשים לבנייה למגורים לצד קביעת אפשרויות בנייה למגורים בשכונות הקיימות ביישוב, היקף הבנייה למגורים בתוכנית עתידה לספק צורכי היישוב עד לשנת 2035 עבור כ- 30,000 תושבים. ב.    הגדרת זכויות בנייה והשימושים המותרים. ג.    התכנית תאפשר להכין תכניות מפורטות בכל מתחם בסמכות מוסד התכנון ...

 10. גיליון 6868 עמוד 10 מתאריך 02/09/2014

  ... מטרת התכנית: שינוי קווי בניין ותוספת קומות וזכויות בנייה כדי לאפשר בניית יח”ד נוספת. עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלקי בקו בניין קדמי מ-5 מ' ל-2.5-2.7 מ' לאורך כ-7 מ' (בהתאם לקונטור החניה הקיים וכפי שאושרה בהיתר הבנייה); ב) שינוי נקודתי בקו בניין צדי מערבי (כלפי חלקה 120 גובלת) מ-4 מ' ל-1.6 ...