אור-טל פרסום - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6892 עמוד 8 מתאריך 06/10/2014

  ... הפרסומים 6845, התשע”ד, עמ' 7099. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון, שד' ביאליק 41, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632580, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. טל עזגד ...

 2. גיליון 6889 עמוד 16 מתאריך 30/09/2014

  ... אורי לזר, ממשרד רואי חשבון שטראוס לזר, רח' יצחק שדה 17, תל אביב 67775, טל' 03-6237777, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה ...

 3. גיליון 6886 עמוד 3 מתאריך 23/09/2014

  ... 7ר956 1/ 1 23/10/1958 דרוקר אורה קרה שושנה 670ני19/ 1 08/08/2007 נורט מזל שאולוב סלמון 1/195671 07/08/2013 גורביץ' אטיה סלוין ברוכה 1/195672 08/10/2013 אוזן מרים טיבי כהן אסתר 1/195674 21/05/2014 מטלין רידר רונית ...

 4. גיליון 6886 עמוד 81 מתאריך 23/09/2014

  ... 1049-09-14 42670 סבי ון 21/7 ,אור יהודה 14428348 בר שבתאי 09:00 19/08/16 04/09/14 8529-09-14 44120 גאולה 25/0 ,נס ציונה 24119280 בת-ציון מהזי 09: 30 24/01/16 04/09/14 61191-09-14 44105 שד ויצמן 61/12,נתניה ...

 5. גיליון 6885 עמוד 5 מתאריך 22/09/2014

  ... זימון תורים מראש, בטל' 03-9053111. שעות קבלת קהל: בימים א', ג', ה', בשעות 12.00-8.30, ביום ג' בשעות 18.00-16.00. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ...

 6. גיליון 6874 עמוד 16 מתאריך 09/09/2014

  ... 121010^^ 2 1/03/201 1 בן-אור ן אילן יוסאוביץארלה 10/ 01 876 29/07/1984 חמר אסתר רייזה רחמילביץ צבי 10/ 01625613 20/03/1002 קרנקין ברכה ביינס נוסף 0)711־06 /0 2 09/06/1989 רוזן לייבור ה פליסיה לייבווהל אפריים 2/1 93290 ...

 7. גיליון 6874 עמוד 19 מתאריך 09/09/2014

  ... 1/190017    גולדין משה    05/06/2010 גולדין דרן טל פרץ 'לטיפה 90415 ו/1 דובינסקי אטיה 1/15502/ גלבו ע נפור פורית 15 94425 גולן יונה 15 94501 ברניל פרידה 1/190047 ארצי לי הי 94421 ת1 גלפרין רוסיה ...

 8. גיליון 6874 עמוד 38 מתאריך 09/09/2014

  ... 12145>11^1£J 2 008/101/ 111 כהן מרים לירון יהודה טל 12/ 45^40^1 2/00/2022 1 קוון 1פרידה בגן דפד 12/ 45404 10/04/1018 אורן איל אורן ?א ורי 1/188403 19/01/1008 סמוק נינוה מצגררחל !4<יי^84 1/ 1 95/08/9003 כהן יוסף ...

 9. גיליון 6874 עמוד 79 מתאריך 09/09/2014

  ... 4-1164-08-10 25640 והעצמאות 85,אור יהודה 57964488 או1מן בן ציון עו״ד אינסל יניב 1.00%/ /4/05011 34817-05-10 24554 מרכוס דוד 21/5,יהוד-מונוס 266923150 בכר שמואל עו״ד אינסל יניב 1.00%/ 28/06011 4-0640-05-11 ...

 10. גיליון 6874 עמוד 97 מתאריך 09/09/2014

  ... טל גלית דחיית בקשה 29/04/13 4447-07-11 13022 תאשור 9/0, תאשור 22079939 כהן יעקב דחיית בקשה 12/06/13 30853-05-12 15036 מתתיהו והכוהן 250/16, דימו 29591689 לוי יעקב אורו דחיית בקשה 12/06/13 30872-05-12 ...