אחד - קרן סחר מתכות, בניה והובלות - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6217 עמוד 6 מתאריך 28/03/2011

    ... ג)    איחוד חלקות במרחב לבונטין - מתחם בקרן הרחובות לבונטין ומקווה ישראל הכולל את לבונטין 17א, 19, ומקווה ישראל 18, 18א, 20, 22 (חלקות 68-65, 105 בגוש 6940) למגרש בניה אחד; ד) תוספת הקלה כמותית של 6% לזכויות הבניה; ה) קביעת הוראות בינוי ועיצוב לבניה במרחב לבונטין כולל, קווי בניה, גובה הבניה ומס ...

  2. גיליון 6153 עמוד 28 מתאריך 28/10/2010

    ... ג)    איחוד חלקות במרחב לבונטין, מתחם בקרן הרחובות לבונטין, מקווה ישראל הכולל את לבונטין 17א, 19 ומקוה ישראל 18, 18א, 20, 22 (חלקות 68-65, 105 בגוש 6940) למגרש בניה אחד; ד)    תוספת הקלה כמותית של 6% לזכויות הבניה; ה) קביעת הוראות בינוי ועיצוב לבניה במרחב לבונטין כולל, קווי בניה, גובה הבניה ומס ...