אחוזה גלילית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6884 עמוד 4 מתאריך 21/09/2014

  ... מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מחוז חיפה- גלילית הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי: 333-0111880 שם התכנית: תוספת זכויות בנייה בחלקה 23 בגוש 12408 אזור התעשיה קסריה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 399-0111880 איחוד וחלוקה: ללא ...

 2. גיליון 6826 עמוד 20 מתאריך 26/06/2014

  ... המשך רחוב שקמונה עד רחוב התבור ודרך ׳וליאנה בצפון שכונת אחוזת דניה בחדה. גושים וחלקות: גוש: 10031, מוסדר, חלק׳ חלקות: 7, 71. מטרת התכנית: חיבור רחובות שקמונה ודרך ׳וליאנה הקיימת במטרה לאפשר נגישות נוחה מהכניסה הצפונית מזרחית של חדרה לשכונת בית אליעזר. עיקר׳ הוראות התכנית: א ...

 3. גיליון 6787 עמוד 52 מתאריך 09/04/2014

 4. גיליון 6767 עמוד 57 מתאריך 09/03/2014

  ... נוריות 59, אחוזת ברק 57820904 בן עזר אהוד 30/12/13 40213-11-12 27788 כהן יגאל 18/0, עפולה 25051822 ברוך הלוי ליאור 05/02/14 11953-04-12 25606 סביון 12/13, נצרת עלית 36326866 בשארה ענאן 05/02/14 37279-05-12 ...

 5. גיליון 6751 עמוד 21 מתאריך 05/02/2014

 6. גיליון 6728 עמוד 13 מתאריך 05/01/2014

 7. גיליון 6711 עמוד 18 מתאריך 10/12/2013

 8. גיליון 6709 עמוד 49 מתאריך 05/12/2013

 9. גיליון 6698 עמוד 20 מתאריך 19/11/2013

 10. גיליון 6697 עמוד 62 מתאריך 19/11/2013