אחים גולדפרב - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6556 עמוד 8 מתאריך 04/03/2013

  ... לוין ואח', ממשרד גולדפרב זליגמן, עורכי דין, מרח' יגאל אלון 98, תל אביב 67891, טל' 03-6089999, פקס' 03-6089909. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 20.3.2013,    בשעה 8.30 ...

 2. גיליון 6383 עמוד 39 מתאריך 22/02/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.4.2012, בשעה 12.00, במשרד עו׳׳ד גולדפרב זליגמן ושות', רח' יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג ...

 3. גיליון 6329 עמוד 83 מתאריך 01/12/2011

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.11.2011, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עמית קריספין, ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' עורכי דין, רדו יגאל אלון 98, תל אביב 67891, טל' 03-6089999 ...

 4. גיליון 6066 עמוד 12 מתאריך 25/02/2010

  ... תתכנס ביום 15.4.2010, בשעה 12.00, ברח' י.ל. גורדון 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן כהן, עו״ד, מפרק אחים סריזדה 2001 בע״מ )ח״פ 51-306238-0) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 6058 עמוד 18 מתאריך 02/02/2010

  ... 1/1 27436 08/09/2009 דורון שולמית דורון אפרים 1/1 27438 1/2009 20/1 מישורי רציה מישורי בנימין 1/1 27439 1/2009 01/1 אבירז פנינה גולדפרב רחל 1/1 27440 19/08/2009 קינן זורזט קינן אברהם 1/1 27441 11/05/2003 קורן חדוה ...

 6. גיליון 6007 עמוד 16 מתאריך 22/10/2009

  ... פש׳׳ר 2460/09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מי השילוח בע״מ, ח׳׳פ 51-350353-2. והמבקשים: דוד נוימן ואח', ע״י ב״כ עו׳׳ד רושדי חאסקיה, מקניון אחים טמארה, ת׳׳ד 717, טירה 44915, טל' 09-7936669, פקס' 09-7937575. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.7.2009 ...

 7. גיליון 5796 עמוד 54 מתאריך 15/04/2008

  ... 11820396 גולדפרב אנר! יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הכת״ר, מנהל מחוז תל אביב מחוז באר שבע הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון פרטי הנאמן אחוז דיבידנד סוג נושר תאריך מתן צדפש״ד/ כינוס מס. תיק ביחמ״ש טס, תיק בנ״ר כתובת ת״ז ...

 8. גיליון 5778 עמוד 30 מתאריך 20/02/2008

  ... גולדפרב ,לוי, ערן ,מאירי,צפריר ושות' ,GOLDFARB , LEVY ERAN ,MEIRI ,TZAFRIR .& CO 54-011374-3 03/02/2008 דבוטינסקי 1 רמת גן מידד,הלוי ושות' רואי חשבון מ.תאגיד.: 540147451 מידד,הלוי ושות' רואי חשבון 54-014745-1 23/01/2008 שד' ירושלים 198/44 חולון ...

 9. גיליון 5755 עמוד 24 מתאריך 26/12/2007

  ... גולדפרב יטראל 1/99700 חיזססץ יוניה 99701/ ו ש9ר לאוניז־ 1/99705 פוינל אירנה 1/99706 נחמו יתזף 1/99707 גריאד רחטת 1 /99706 נח ני עזרא 1/99710 עמי-גא יצחק בלפור 1/99711 פקנייבה פא נזר ...

 10. גיליון 5581 עמוד 35 מתאריך 25/09/2006

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.11.2006, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד גולדפרב, לוי, ערן, מאירי ושות', רח' ויצמן 2, בית אירופה-ישראל, קומה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי ...