אחים זיאדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6846 עמוד 23 מתאריך 27/07/2014

 2. גיליון 6839 עמוד 27 מתאריך 17/07/2014

 3. גיליון 6805 עמוד 29 מתאריך 20/05/2014

 4. גיליון 6696 עמוד 37 מתאריך 17/11/2013

 5. גיליון 6618 עמוד 102 מתאריך 27/06/2013

  ... 29905049 זיאדה סעד 09:30 17/11/14 28/04/13 42456-02-13 29105 רמב״ם 45/9,חדרה 320594872 זכרוב ולדיסלב 10: 30 18/09/14 18/03/13 1252-02-13 28845 ת.ד. 407,בענה 34336412 ח׳ליל מוחמד 09: 30 08/12/14 19/05/13 ...

 6. גיליון 6575 עמוד 28 מתאריך 14/04/2013

 7. גיליון 6559 עמוד 13 מתאריך 07/03/2013

  ... 3.4.2013. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אסעד בסאם, עו״ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בירושלים פר״ק 7542-09-12 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אחים ג׳בר מוחמד בנין ותשתיות בע״מ, ח״פ 51-273992-1 ...

 8. גיליון 6559 עמוד 14 מתאריך 07/03/2013

 9. גיליון 6510 עמוד 24 מתאריך 06/12/2012

 10. גיליון 5988 עמוד 22 מתאריך 18/08/2009