אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6888 עמוד 4 מתאריך 30/09/2014

  ... והמבקשת: מירב דיאמנט פינטו, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אביתר קנולר ו/או יריב שי ישינובסקי ו/או עו׳׳ד דורית קרני, מרח' לינקולן 20, תל אביב 6713412. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ...

 2. גיליון 6886 עמוד 92 מתאריך 23/09/2014

  ... עזזיה שי הפ טז חלוט 09/09/14 1:1־4091-04 28083 אחי מבטח 65, זאשל״צ 39643960 עזזיה ש2ית הפ טז חלוט 10/09/14 41319-09-1;- 34442 נחלפולג 3/15, (גוז יצחק 53309295 ונויגלית הפ טז חלוט 08/09/14 45828-10-1:1 ...

 3. גיליון 6874 עמוד 111 מתאריך 09/09/2014

  ... דגן שי 10:00 05/05/16 07/08/14 14־07־41701 43797 שד האלונים 1/30,באר יעקב 66716603 דורננו רונן 09: 30 29/05/16 11/08/14 14־07־13808 4:3392 הזיתים 88/7,גבעת שמואל 24654998 ווסנר דגנית 11:30 19/05/16 07/08/14 ...

 4. גיליון 6863 עמוד 33 מתאריך 28/08/2014

  ... הודעות מאת הכונס הרשמיהודעה על חידוש הליכי כינוס בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש״ר 1991-11-10, פר/20381 שם החייב: שי ישעיהו הרשקוביץ. תאריך מתן צו כינוס: 29.5.2011. תאריך ביטול צו כינוס: 13.2.2013. תאריך חידוש הליכי כינוס על פי צו בית המשפט: 5.6.2014. אולגה גורדון סגן הכונס הרשמי ...

 5. גיליון 6844 עמוד 3 מתאריך 24/07/2014

  ... מ/ש וחרוט גיל קלכה טל ש^/ש/ש חרון מוצרי מארק 5/17/2010 0 מוקסר ילנה רנטה 14/02/2007 רפיעין צובה מ^/מ/^ לופסקו מוהיץ 1998/ 01/m רר דוד טעה 77/09/9017 לוסטקובסקי יבראל 79/19/2002 אב דמקר נוזל 14/12/2004 ברקת וזשה שי 0/12/2009 3 פרדר ארתר 6935 ילקוט הפרסומים 6844, כ״ו בתמוז התשע״ד, 24.7.2014 ...

 6. גיליון 6844 עמוד 70 מתאריך 24/07/2014

  ... בר דו־ו שי 2/34475 ארבטי אבי 2/30579 סיקול קורט 1/30380 סיסמוט גערה 1/30583 גולובא'יק רוסיח !'׳1/3068 קליימן יונזף 1/305864 אילוז יוסף 1/30585 בן חד אח־ון רינח 1/303873 בורי ברוח בנוא ...

 7. גיליון 6844 עמוד 103 מתאריך 24/07/2014

  ... הערבה 72 ,נווה ימין 513983650 מי שי רהיטים 2007 בע״מ 13:00 31/12/14 12:30 31/12/14 27/05/14 I 63862-01- 14 54100 90 ,פתח תקווה 512876095 קולסקי דגני כפר גנים 13:00 31/12/14 12:30 31/12/14 27/05/14 I 63835-01- 14 ...

 8. גיליון 6842 עמוד 36 מתאריך 22/07/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שי אהרון, עו״ד, מפרק קיזלר שמאים בע״מ )ח״פ 51-247175-6) (בפירוק מרצון ...

 9. גיליון 6839 עמוד 32 מתאריך 17/07/2014

  ... והמבקשת: אור 87 אופיר שי 1991 בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד גד לנדאו, מרח' דרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 6, רמת גן. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.3.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 18.9.2014,    בשעה 9.00 ...

 10. גיליון 6825 עמוד 41 מתאריך 25/06/2014

  ... ה35/07/201 מרוזור להן ה 04/01/7014 קורינסקי עמליה 09/03/7014 סריי ב רונן 1090/ 005/11 רו־ילה עארל 17/03/7010 בן בויה הלמה 31/07/7014 ליבסקי לורבראורלי 014 0/7 ז/26 ברנר ־הואק 1/04/7014 1 בראבו ז׳יבוט יבבני ה19/18/301 בררה שי 1/04/7014 1 לוי ירמיהו 7014/ה0/ה2 שינהוריז בבריאל o9/92/2910 ורבורג חוה 951 ...