אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6819 עמוד 39 מתאריך 17/06/2014

  ... ובעניין פירוק חברת מרלין תקשורת בע״מ, ח׳׳פ 51-352030-4, מרח' גיבורי ישראל, ת׳׳ד 8864, אזור התעשייה פולג 20, נתניה 42504. והמבקש: טל שי, ת׳׳ז 300121381, מרח' טשרניחובסקי 129, כפר סבא, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד שלמה בכור ו/או דוד בכור ו/או קרן כהן ו/או יעל בכור ו/או חזי יעל, מבית התעשיינים, רח' המרד ...

 2. גיליון 6811 עמוד 42 מתאריך 02/06/2014

  ... בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מיקוניס 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבישי בן יוסף, רו״ח, מפרק אחים סבג אירועים בע׳׳מ (ח״פ 51-263722-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6810 עמוד 31 מתאריך 01/06/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יעקב שדו, מפרק נועה את שי בע״מ (ח״פ 51-439639-9) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 6805 עמוד 29 מתאריך 20/05/2014

  ... התזמורת 52/1 ,ראשון לציון 24862272 אטיאס שי 08: 30 14/02/16 23/04/14 4375-05-14 41593 משה שרת 31ב,מזכרת בתיה 28024025 אלישלך איל 08:30 28/02/16 27/04/14 14־9559-04 40052 רבין יצחק 5/0 ,לוד 59332700 אלעביד אברהים ...

 5. גיליון 6799 עמוד 82 מתאריך 11/05/2014

  ... ת״ ז שם החייב/ת עו״ד סימון שי 30/09/00 00-09-ו120 21822 סירקין 37/2 ,הרצליה ו9ו8004ו אד רי שו למית עו״ד שפלר יש ראי 02/02/04 8ו134 השקפ3,בני 1ייון 47322ו0ו א ריס לי אורי עו״ד מוריא נו איי ...

 6. גיליון 6796 עמוד 13 מתאריך 04/05/2014

  ... אלון ש' הורנשטיין, עו״ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בחיפה פר׳׳ק 56711-01-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.ב. עובדי נשמ׳׳ה בע״מ, ח׳׳פ 51-421091-3, והמבקשים: ארמן זקריאן ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד שי איל, מרח' חסן שוקרי 2, חיפה 33111 ...

 7. גיליון 6796 עמוד 14 מתאריך 04/05/2014

  ... פר׳׳ק 57526-03-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, ובעניין פירוק חברת בולט פלייט בע”מ, ח׳׳פ 51-381750-2, והמבקשות:    קיבוץ כפר מנחם, אגודה שיתופית מס' 57-000206-3, ומגלן פלסטיקה בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-236671-7, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד יריב שי ישינובסקי ו/או עו׳׳ד דורית קרני, מרח' לינקולן 20 ...

 8. גיליון 6793 עמוד 38 מתאריך 29/04/2014

  ... מירית כנרי, עו״ד מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה רשות התאגידים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פר׳׳ק 3143-01-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת מ.י. סושי בר בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-421732-2, והמבקשים: שי אטיאס ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אורן יוגב, מרח' לאונרדו דה וינצ׳י 19 ...

 9. גיליון 6787 עמוד 52 מתאריך 09/04/2014

  ... דיין שי פביאן סלמן 04/12/09 1475-00-08 20212 הסתדרות 0,פתח תקווה 51861284 הגבבא סמיר עו״ד מזור ליאור 11/08/10 2364-00-08 20865 מבוא התיכון 2,רמת גן 34119404 הראל ויינשטיין א 19/01/11 ...

 10. גיליון 6787 עמוד 53 מתאריך 09/04/2014

  ... 35 0־00־שןשן 25: 29205 אידווה קהיר לחולון קעפ )י' אולג עו״ד גרוס שי 27/07/11 09־1370-00 22323 יא.ר־. 248/,ראשו7 לציון 10/00032 גאו־־ו^נ1צי־ג יילרה י עו״ד ערוסי דו רוו רגיל 22/02/10 059־ -?)20:7: 21092 ...