אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5934 עמוד 38 מתאריך 24/03/2009

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. עופר פומרנץ, מפרק אחים מלול (עמרם ומשה) בע״מ (ח״פ 51-191302-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א ...

 2. גיליון 5919 עמוד 33 מתאריך 19/02/2009

  ... בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבית המשפט המחוזי בנצרת בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת צ.א. בר בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-23278-7, ת׳׳ד 4560, קצרין, והמבקש: אמנון יעקב, ת״ז 053527362, ע״י ב״כ עו׳׳ד שי דנה, ת׳׳ד 4084, שד' הרצל 2, חיפה 31445, טל' 04-8662821, פקס' 04-8661035 ...

 3. גיליון 5913 עמוד 45 מתאריך 05/02/2009

  ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק מכללת נווה דרום בע״מ, ח״פ 51-296531-0. והמבקשת: קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים ובסימנרים ומכללות בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד רושדי חאסקיה, מקניון אחים סמארה, ת״ד 717, טירה 44915, טל' 09-7936669, פקס' 09-7937575. נמסרת בזה ...

 4. גיליון 5901 עמוד 26 מתאריך 15/01/2009

  ... 27/12/2005 אומנסקי גלינה אומנסקי סופיה 1/18586 12/11/2008 סלומון שי שמאי סלוסון וזיה קלייר 1/18587 26/02/2005 סלומון שי שמאי סלומון דת 1/18588 23/04/2008 הס אילה בורסון ו. דין 1/18589 16/08/2008 שמש דינה ליאור שביס שרה ...

 5. גיליון 5891 עמוד 13 מתאריך 31/12/2008

  ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת שי תעסוקה בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-353709-2, רח' הרצל 63א, חיפה, והמבקש: אולג גוסין, ת״ז 306448481, ע״י ב״כ עו׳׳ד ג׳ני מרגוליס, מדרך עכו 140, קרית ביאליק, ת׳׳ד 417, קרית מוצקין 26116, טלפקס' 04-8705095, נייד 052-3209822. נמסרת ...

 6. גיליון 5874 עמוד 29 מתאריך 03/12/2008

  ... 1.    אשואל אליהו 2.    נוע שי 3.    עידן יצחק שלום 10,711 10,294 417 2.    המספר הכולל של הבוחרים שוזויבימז בתחום הרשות המקומית : 3.    המספר הכולל של הקילות הכשרים 4.    המספר הכולל של הקולות הפסולים    : 5, מסער הקולות הנשרים □ניתנו לכל אחד רזהמועמדיס ...

 7. גיליון 5871 עמוד 33 מתאריך 27/11/2008

  ... 2/110035 19/07/2008 לוי שי מגל סריד מינה 2/110150 19/06/2006 ליפשיץ תמר גבלי בנימין 2/1 10234 01/06/2008 ניבה נהו! ויספיש אלון משה 2/110237 07/11/1990 בק יהודה בק סגדה 1/110884 14/06/2008 עקביהי חנה חנניה לילי ...

 8. גיליון 5839 עמוד 3 מתאריך 12/08/2008

  ... אלמו רמי 1 h08357 יחיאל שי 1/I08362 גאבר נ1»ישה 1/108363 כהן פרחה 1/108367 חנוכה זאכי 1/108368 שסמברגר שושנה 1/108370 זרעיה שמואל 1/108371 ומטווברגר נזשה 1/108372 לונסי לילך 1/108375 ...

 9. גיליון 5839 עמוד 18 מתאריך 12/08/2008

  ... שי יוכבד 1/1 08593 27/03/2008 זלמן ויקטוריה 1/108594 27/05/2008 ידון גאולה 1/108595 04/06/2008 נאיבנד פרידה י 1/108599 25/06/2005 שנידר ירמיהו 1/108600 07/04/2008 נוסליב - שכס סלומון 1/108604 ...

 10. גיליון 5832 עמוד 42 מתאריך 15/07/2008

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אברהם מיכלביץ, עו״ד, מפרק ש.י.ל.ן. אחים נחום בע״מ (ח״פ 51-054502-3) (בפירוק מרצון ...