אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5826 עמוד 30 מתאריך 30/06/2008

  ... רביב ציון שי 1/107029 28708/2006 חלל שושנה אפגין נעמת 1 /107030 22/09/1980 עמונדשל עמר סלומון 1/107031 19/02/2004 ענזרסישל עמר אנה 1/107032 23/01/2001 ליסו אנה קרונברג יוסף 1/107033 19/12/2007 ליס! אנה ...

 2. גיליון 5813 עמוד 44 מתאריך 28/05/2008

  ... תיק אזרחי 1378/08 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אלמוג מוצרי אלומיניום בע׳׳מ, ח״פ 51-219897-9, והמבקשים: מתאני תאבת, ת״ז 059866129 ואח', ע״י ב״כ עו״ד יניב אינסל ו/או שי מילוא, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 03-6911830, פקס' 03-6911831. נמסרת בזה ...

 3. גיליון 5792 עמוד 28 מתאריך 06/04/2008

  ... שאול שי 24/09/1988 מננבאום יתר. 28/08/2007 נראד טריו מירכי 31/12/2007 גואסה אליהו 02/12/2006 רייכמן אילנה 02/12/2007 אברהם טרקו 14/11/2007 נתוסיגאל 10/12/2007 מורולאח 25/12/2004 חליפה אירית 11/05/1992 טורו לאה 13/12/2007 צוקסיואיגור 30/01/2007 נבריאלוב זלטוו 29/12/2007 אתנראביהו 18/01/1990 סל אדלה ...

 4. גיליון 5792 עמוד 45 מתאריך 06/04/2008

  ... שי£ך דורית יפה 19/01/2008 בנימין מלכה דוידס שושנה 22/12/2007 דוידס רפאל עשורי אורה 06/01/2008 עשורי נתן שורץ רדנה אמתר 28/03/2004 שורץ א לכס נדרו פישמן מדיה 03/01/2008 פישטו מיכאל ירושלמי רוברס ...

 5. גיליון 5792 עמוד 76 מתאריך 06/04/2008

  ... עו״ד אלמוג שי רגיל 05/03/07 1380/05 16847 המניין הראשון 21, נס צירנח 1556B51 כהן דינה מחוז חיבה הודעה על כורנה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון פדקוי הנאמן אחוז דיבידנד סיג נושה תאריך מתו צו פש״ד/ כינוס ...

 6. גיליון 5775 עמוד 11 מתאריך 13/02/2008

  ... 1/101947 הורוביץ אולגה 1/101954 פאר חיים 1/101956 ליאור אליעזר 1/101957 ולדשטיין ויוריקה 1/101959 קרנד קרול 1/101963 20/06/2005 מקלברג חוה 01/02/2001 ניסנובאליק 01/12/2007 קריימומאיה 31/10/2007 ממון אלעד שי 01/09/1997 ...

 7. גיליון 5755 עמוד 59 מתאריך 26/12/2007

  ... 2/06| 11/1W7Iם/7ג «:11 372/06 4527(1 שבריה TOW, 1[ 51154950311 15®l &*א) WP mi ! ״־״וו אביפוזי יתקיטו במשירדי הבונ׳׳י מיד׳ פל״יה 15 א', היסה למה בדעה,«w״r, שגן המנ״י, מנמל מחה חי9מ ומצסון tine ב׳׳ שי הריעות מל מתן צווי בירוק ואוסנת ראשונות שיל נושים ושל מטיוותבים ...

 8. גיליון 5742 עמוד 9 מתאריך 22/11/2007

  ... לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. שי ליפוביץ, המבקש בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תיק אזרחי 2077/07 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת דרך היצירה בע׳׳מ, ח״פ 51-321136-7, מרח' היצירה 8, ראש העין ...

 9. גיליון 5737 עמוד 31 מתאריך 12/11/2007

  ... ובעניין חברת מ. גלרם בע״מ, ח״פ 51-357583-7, והמבקש: ולדימיר ארונוב, ת״ז 310498779, ע״י ב״כ עו״ד ניצן שי, רח' פסגות 4, צור יגאל 44862. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.9.2007 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ...

 10. גיליון 5732 עמוד 10 מתאריך 31/10/2007

  ... אגודת שי 580023992 58,000 עמותת מרכז בריאות קהילתיים ירושלים 580129807 174,000 אייל אפילפסיה 580091072 87,000 מכון לקידום החרש 580222230 232000 איל"ן 580036242 58,000 אחוה 580033058 116,000 ...