אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5730 עמוד 50 מתאריך 25/10/2007

  ... 29059177 גיורג' שי 08:30 09/01/08 14:00 03/12/07 08/05/07 2187/06 18320 משה דיין 50/13,חולון 69060127 גרינברג וילי זאביק 08:30 10/06/08 13:00 23/03/08 17/09/07 2309/06 18327 יצחק שדה 7,בת ים ...

 2. גיליון 5727 עמוד 20 מתאריך 18/10/2007

  ... והמבקשים: עו׳׳ד שי אולשביצקי ו/או עו׳׳ד מיטל אוחיון, מרח' הרצל 149, נהריה. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2007 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 24.12.2007 בשעה 9.00 או בסמוך לכך. כל נושה או משתתף של ...

 3. גיליון 5718 עמוד 6 מתאריך 11/09/2007

  ... שי 08/07/2005 משח־ הביטחוו 20/11/1998 לידסדורף טובה 15/03/2007 ברום רפאל יוסף זילביגר, רשם הרשם לענייני ירושה בחיפה - ירושות מטר אחמד 2/20221 אגבאריה פהד 2/21784 אדרי יהודה 1/35096 תורגמן מאיר 1/35097 וייס אסתר ...

 4. גיליון 5718 עמוד 52 מתאריך 11/09/2007

  ... דעדוש דוד עו״ד אלמוג שי רגיל 01/05/06 1825/00 13109 ביאליק 118 ,ר״ג 22382832 גנדלמן אביבה עו״ד גדות עוז רגיל 29/05/02 1433/02 14442 יום כיפורים 24/10,חולון 52598919 אליעזרוף שרה עו״ד ארנברג איל ...

 5. גיליון 5718 עמוד 53 מתאריך 11/09/2007

  ... דעדוש דוד עו״ד אלמוג שי רגיל 01/05/06 1825/00 13109 ביאליק 118,ר״ג 22382832 גנדלמן אביבה עו״ד גדות עוז רגיל 29/05/02 1433/02 14442 יום כיפורים 24/10,חולון 52598919 אליעזרוף שרה עו״ד ארנברג איג ...

 6. גיליון 5711 עמוד 20 מתאריך 30/08/2007

  ... 1/15534    פרוכטר ביילה 1/15535    מנצורה חייט 23/04/2007 פרישמן רחל לאה 25/05/2007 ליכטמן שי בנציון 13/04/2007 משה שלמה 15/06/2007 בועז לוי יצחק 19/12/2006 קריספין דורון 20/03/2007 הובר דיזידריו 12/04/2007 וולף אליעזר 14/01/2007 לוין דניאל 12/03/2007 איזק דורית לאה 23/04/2007 מילרשמעון ...

 7. גיליון 5711 עמוד 46 מתאריך 30/08/2007

  ... 1/14964 אזולאי שי 1/14965 בססוט יואל 1/14966 יסליאנוב נונה 1/14967 כהן ריקה 1/14968 רייגבר לידיה 1/14969 לוי צפורה 1/14970 אלישאקאשוילי מנשה 1/14972 אל ישר אברהם 1/14977 כהן אסתר ...

 8. גיליון 5706 עמוד 4 מתאריך 20/08/2007

  ... מרים טופיול, רח' שי 11, תל אביב; 2. רחל מליס, רח' חנקין 8, תל אביב. כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ׳׳ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט, אם בעצמו ואם על ...

 9. גיליון 5648 עמוד 21 מתאריך 12/04/2007

  ... והמבקש: מאיר קונר, ת׳׳ז 010743599, ע׳׳י ב׳׳כ הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי עו׳׳ד שי תקן ו/או דפנה דג'יאן ו/או רענן שקדי ו/או חנה שניצר ו/או אלין זילברשטיין ו/או מאיה פרי אלתרמן ו/או ורד וייץ ו/או חגית רימון ו/או דורון יפת ו/או איריס ורדי ו/או מירי מלכי ו/או אמיר בשה, מרח' ארלוזורוב 93, תל אביב ...

 10. גיליון 5599 עמוד 37 מתאריך 26/11/2006

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שי אופיר, עו״ד, מפרק ר.ד. פלסט בע״מ (ח״פ 51-341636-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...