אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6538 עמוד 15 מתאריך 24/01/2013

  ... 28.2.2013, לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אריאל אלפסי, רו״ח, המבקש בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת סקיוריטי פ.ט.נ. 2007 בע״מ, והמבקשים: גלינה פטקין ואח', ע״י ב״כ עו״ד שי חמו, ת״ד 7787, יקנעם עילית 20692 ...

 2. גיליון 6521 עמוד 6 מתאריך 30/12/2012

  ... 9 בספטמבר 2012 תל-אביב-יפו שי דיל 4 ביולי 2012 עכו חלא דכור 6 בנובמבר 2012 קרני שומרון יוסף דנציגר 27 בספטמבר 2012 הרצליה חנה דקל אלבז 10 ביולי 2012 עכו ירון הוברמן 2 בספטמבר 2012 ...

 3. גיליון 6519 עמוד 93 מתאריך 27/12/2012

  ... 12922-10-12 31727 מצליח 90/0 ,מצליח 321463615 בן שי יאב 08: 30 09/10/13 02/09/12 36123-02-12 31342 ויצמן 23/0,בתי!ם 37535192 בן-אברהם טל 11:30 00/10/13 10/10/12 2280-09-12 33470 הכלנית 7/1,אור יהודה 55519200 ...

 4. גיליון 6510 עמוד 24 מתאריך 06/12/2012

  ... מיטל תורג׳מן־כהן, עו״ד באת כוח המבקשות בבית המשפט המחוזי בבאר שבע פר״ק 43381-10-12 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מכללת שי אפיקים בע״מ, והמבקשים: זהבה לוי ואח', ע״י ב״כ עו״ד אלעד כהן, מדרך מנחם בגין 148, תל אביב 03-6954325. נמסרת בזה ...

 5. גיליון 6501 עמוד 65 מתאריך 20/11/2012

  ... עזריה שי 09/10/12 13857-10-11 29985 אהרונסון 17/0, בני ברק 51819720 פביאן יואל 23/09/12 38382-09-11 29787 עמק חפר 1/10, כפר סבא 200660140 פטאל מיכל 04/09/12 13537-09-11 29635 מעגל השלום 11/25, ראשון לציון ...

 6. גיליון 6469 עמוד 55 מתאריך 06/09/2012

  ... אחים דהן מסגרות תעשיתית אלומיניום ואינסטלציה בע״מ (ח׳׳פ 51-163830-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.10.2012 ...

 7. גיליון 6467 עמוד 38 מתאריך 04/09/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שי הוברמן, עו״ד, מפרק באדא (טי.או.אי) משקיעים בע״מ (ח״פ 51-129031-4) (בפירוק מרצון ...

 8. גיליון 6462 עמוד 104 מתאריך 20/08/2012

  ... 31565221 לסרי שי 2 5/26/12 47123-22-11 27612 רא״ל יגאל ידין 41, מודיעין 55623882 לשם מרדכי 26/26/12 11786-25-11 28152 יהלום בנימין 19, פתח תקווה 8145221 מאירוביץ יצחק 12/21/12 28677-29-12 25928 ת.ד ...

 9. גיליון 6461 עמוד 31 מתאריך 20/08/2012

  ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.10.2012, בשעה 14.00, ברח' מזא׳׳ה 3א, חולון 58256, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי פלטין, מפרק דלד טכנולוגיות בע״מ )ח״פ 51-402973-5) (בפירוק מרצון ...

 10. גיליון 6459 עמוד 12 מתאריך 14/08/2012

  ... אורן קרפ, ת״ז 058376807. 5. משה אילן אלברג, ת״ז 057871816. 6. דורון מויאל, ת״ז 015612070. 7. דוד דדון, ת״ז 03145077. 8. שי אקנין, ת״ז 041853292, כולם ע״י ב״כ עו״ד א״נ ורדי ו/או ר' בנין ו/או ת' קדם ו/או ד' גילר ו/או צ' אברג'יל, מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. 1, רמת גן, טל' 03-7526633, פקס' 03-7526888 ...