אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6455 עמוד 8 מתאריך 05/08/2012

  ... פר״ק 45460-06-12 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת דיוה גרופ בע״מ, ח״פ 51-392955-4. והמבקש: רמי גוטהלף, ת״ז 033020850, ע״י ב״כ עו״ד שי בן-נתן, ממשרד גורודיסקי ושות', עורכי דין ונוטריונים, רח' יהודה הלוי 75, תל אביב 65796, טל' 03-5605222, פקס' -03 5663660 ...

 2. גיליון 6453 עמוד 24 מתאריך 31/07/2012

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 27.11.2012, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד שי הראל, רח' בן יהודה 242, תל אביב, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דורון פריבה, מפרק בניין א.י. שלם בע״מ ...

 3. גיליון 6453 עמוד 25 מתאריך 31/07/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. זאב א' קאופמן, מפרק אחים גולברי בע״מ (ח”פ 51-113761-4) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 6452 עמוד 45 מתאריך 26/07/2012

  ... 3100 שי עגנון 4/19, בואר שבע 00491118 מילת מרדלי יצחק הפטר רגיל 26/02/12 3510-00-03 3144 שלומית 19ב1, באר שבע 200445145 איכדמן סמיון הפטר רגיל 12/02/12 H10-00-00 7403 הערבה 20/5, ערד 43443442 אליאס יוסף ...

 5. גיליון 6446 עמוד 30 מתאריך 16/07/2012

  ... והמבקשים: גילה אריאל ובן עזרא איתן רפאל, ע״י ב״כ עו״ד שי ארז, מרח' מנחם בגין 55, תל אביב. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.5.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 5.9.2012,    בשעה 8.30. כל נושה או משתתף ...

 6. גיליון 6445 עמוד 10 מתאריך 12/07/2012

  ... 1/27600 1 23/10/201 אבידוה שי אבידב דוד 1/27602 0 21/04/201 ברמן מיכל ג׳ון ברמן ידב 1/27608 14/04/2002 כהן ראל כהן אלברט 1/2761 3 08/01/1192 סבין טטיאנה לומ נץ איטה 1/27611 02/00/2311 שבץ'איסק שבץ' פריידה ...

 7. גיליון 6437 עמוד 8 מתאריך 25/06/2012

  ... פר״ק 40184-05-12 פר׳׳ק 6601-06-12 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מ.ז.ג. שי בע״מ. והמבקש: אלכסנדר מלונצ'ין, ת״ז 318119948, ע״י ב״כ עו״ד דמיטרי בקסנסקי, רישיון מס' 30059, מרח' תרמ״ב 5, ראשון לציון, טלי 03-9563676, נייד 050-4662165, פקס' 03-9500929 ...

 8. גיליון 6424 עמוד 26 מתאריך 04/06/2012

  ... גלעדי 11, אשדוד, למפרק החברה. שי אבוחסירה, מפרק לבון אברהם בע״מ (ח״פ 51-144025-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 21.5.2012 ...

 9. גיליון 6422 עמוד 21 מתאריך 29/05/2012

  ... והמבקש: חיים אורבך, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד יניב אינטל ו/או שי מילוא, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 03-6911830, פקס' 03-6911831. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.2.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ...

 10. גיליון 6413 עמוד 55 מתאריך 10/05/2012

  ... רבקה עידן, עו״ד באת כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פר״ק 20682-04-12 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת תמי ואבי שי בע״מ, ח״פ 51-395510-4. והמבקשים: דלבסקי ואח', ע״י ב״כ עו״ד עידו אקרמן, מרח' תובל 32, רמת גן. 3909 ילקוט הפרסומים 6413, י״ח ...