אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6403 עמוד 51 מתאריך 22/04/2012

  ... הנ׳׳ל תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד פרסום הודעה זו, בשעה 12.30, ברח' שי עגנון 50, דירה 4, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. חן מויאל, עו״ד, מפרקת סאלם נתן כל משקה בע׳׳מ ...

 2. גיליון 6395 עמוד 3 מתאריך 20/03/2012

  ... בבית המשפט המחוזי מרכז פר׳׳ק 49182-12-11 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אחים כץ קבלני חשמל ומתקנים בע״מ, ח״פ 51-272666-2. והמבקש: גד שילר, עו״ד, מפרק זמני של החברה, מרח' יגאל אלון 53, תל אביב 67062, טל' 03-5377040, פקס' 03-5377041 ...

 3. גיליון 6377 עמוד 51 מתאריך 15/02/2012

  ... את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל בתוך 60 ימים מיום פרסום ההודעה לא יאוחר משעה 16.00. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. שלומית משיח שי, עו״ד באת כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי מרכז פר״ק 28033-01-12 ...

 4. גיליון 6372 עמוד 31 מתאריך 07/02/2012

  ... ובעניין פירוק חברת סנטרל קאר יד ראשונה בע״מ, והמבקשים: ליאון זלצמן ואח', ע״י ב״כ עו״ד שי מ' רוסינסקי, מרח' קפלן 8, תל אביב. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.7.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ...

 5. גיליון 6365 עמוד 10 מתאריך 23/01/2012

  ... שי פיאדה, עו״ד מפרק זמני בבית המשפט המחוזי בחיפה פר״ק 39162-12-11 בעניין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק עמותת קרן מילגות ״אור יוסף״ ע״ש ר' יוסף ביטון ז״ל, מס' עמותה 58-006121-6. והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח ...

 6. גיליון 6342 עמוד 27 מתאריך 15/12/2011

  ... לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. שי אבני, עו״ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי מרכז פר״ק 37260-09-11 בעניין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק עמותת אור לציון - רחובות, מס' העמותה 58-033187-4 ...

 7. גיליון 6330 עמוד 15 מתאריך 01/12/2011

  ... בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי פינס, עו׳׳ד, מפרק חמשת האחים פלוס בע״מ (ח”פ 51-356077-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 6329 עמוד 65 מתאריך 01/12/2011

  ... אריאל כוכבי, עו״ד שי שוראקי, עו״ד באי כוח המבקשים בעניין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק עמותה עתיד לחיים - עמותה למען ילדים חולי סרטן, נכים ונפגעי מערכת עצבים ומוח, מס' העמותה 58-036537-7. והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח ...

 9. גיליון 6324 עמוד 20 מתאריך 22/11/2011

  ... והמבקש: עו״ד דורית לוי טילר, בתוקף תפקידה כמפרקת זמנית לחברה, בעצמה ו/או ע״י ב״כ עו״ד מור נרדיה ו/או עו״ד ליאור הר-צבי ו/או עו״ד רן ברא״ז ו/או עו״ד שרון בן ישי ו/או עו״ד שי אהרון ו/או ד״ר דליה אבן להב ואח', מרח' אבן גבירול 124, תל אביב 62038, טל' 03-5272164, פקס' 03-5272166, ילקוט הפרסומים 6324 ...

 10. גיליון 6319 עמוד 34 מתאריך 14/11/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שי הראל, עו״ד בא כוח החברה פור ווי סוכנות לביטוח אלמנטרי (997ו) בע״מ (ח״פ 51-254912-2 ...