אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6318 עמוד 111 מתאריך 10/11/2011

  ... זהבי דוד עו״ד אלמוג שי 16/02/09 2265-00-02 20914 היים בר לב 180 בבתל אביב 2א444416 הלף מנחם עו״ד וכט יפהת 10/06/02 1101-00-09 17409 והר שומרון 1ד4,הרצליה 50001441 הוזן אילן 25/07/02 ...

 2. גיליון 6297 עמוד 9 מתאריך 22/09/2011

  ... והמבקשת: החברה עצמה ע״י ב״כ עו״ד שי גרוס, מרח' המלאכה 14, אזור התעשייה פולג, נתניה 42505, טל' 09-8635555. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.5.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 5.10.2011,    בשעה 9.00. כל ...

 3. גיליון 6293 עמוד 53 מתאריך 12/09/2011

  ... 686832 דביר אהרון עו״ד שלמה שי 4.30% רגיל 01/12/05 1035-00-04 4051 דרך בית לחם 128/17,ירושל 686832 דביר אהרון הכונס הרשמי 100.00% רגיל 10/04/05 947-00-04 3992 נופי הדר 14,בית שמש 55553911 דותן איתן ...

 4. גיליון 6293 עמוד 66 מתאריך 12/09/2011

  ... שי ארז הפטר חלוט 27/06/11 3050-00-09 22916 טשרניחובסקי 11, הרצליה 67271361 שץ אברהם יובל הפטר חלוט 15/05/11 2040-00-07 19390 הסביון 19/6, אור יהודה 23967326 אוסי עופר הפטר חלוט 26/11/10 2015-00-01 ...

 5. גיליון 6291 עמוד 34 מתאריך 07/09/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. שי הראל, עו״ד בא כוח החברה אחים סרוסי חברה לבנין בע״מ (ח״פ 51-085299-9) א.א.ש. סרוסי בע״מ (ח״פ 51-170015-5) א. ח. ה. סרוסי ביצוע עבודות בע״מ (ח״פ 51-208371-8) מגדל סרוסי חב' לבנין 1987 בע״מ (ח״פ 51-120965-2 ...

 6. גיליון 6289 עמוד 34 מתאריך 05/09/2011

  ... כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי הראל, עו״ד בא כוח החברה פרידמן חורגה - קייטרינג בע״מ (ח״פ 51-143312-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות ילקוט הפרסומים 6289, ו' באלול התשע״א, 5.9.2011 6346 ...

 7. גיליון 6287 עמוד 16 מתאריך 25/08/2011

  ... והמבקש: תמיר נחום, עובד החברה, ע״י ב״כ עו״ד שי שטדלר, ממגדל אמות השקעות, רח' ויצמן 2, תל אביב 64239, טל' 03-6935606, פקס' 03-6935607. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.6.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ...

 8. גיליון 6287 עמוד 20 מתאריך 25/08/2011

  ... והמבקשת: נטר עוף הכפר בע׳׳מ, ח״פ 51-334402-8, ע׳׳י ב״כ עו״ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או שי כהן ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח״ד ו/או קרן חאדד ו/או אלינה סברדלוב ו/ או בועז אבן חיים ו/או דור אליעז ו/או יחיאל יבלונסקי ואח', רח׳ סמילנסקי 3 ...

 9. גיליון 6275 עמוד 22 מתאריך 03/08/2011

  ... ע״י ב״כ עו״ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או אילנה בן זאב ו/ או שי כהן ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח״ד ו/או טלי פרידריך ו/או אודי דנהירש ו/או אלן גוסליס ו/או קרן חאדד ו/או אלינה סברדלוב ו/או בועז אבן חיים/דור אליעז, משרד ראשי ומען לכתבי בי ...

 10. גיליון 6259 עמוד 13 מתאריך 03/07/2011

  ... פש”ר 5150-12-09 בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ”ג-1983, ובעניין פירוק חברת מיס אל אופנה עילית לנשים (1992) בע”מ, ח”פ 51-174562-2, והמבקשים: PMN Verwaktungs - and Beteiligungs Gmbh Textilband OUI KG ואח', ע”י ב”כ עו׳׳ד דן עופר, אצל עו׳׳ד שי צוקרמן, רח' הירקון 113, תל אביב 63573 ...