אחים שי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6259 עמוד 18 מתאריך 03/07/2011

  ... יאנה קוליקוב, ת״ז 309513083. 4. יוסף בלק, ת״ז 021978697. 5. שמואל יעקוביאן, ת״ז 203757216. 6. יהונתן אדרי, ת״ז 301169991. 7. שי גאולה, ת״ז 024109027, ע״י ב״כ עו״ד א״נ ורדי ו/או ר' בנין ו/או ת' קדם ו/או ד' גילר ו/או צ' אברג׳יל, מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. 1, רמת גן, טל' 03-7526633, פקס' 03-7526888 ...

 2. גיליון 6255 עמוד 85 מתאריך 26/06/2011

  ... 26ב, כפר סבא, למפרק החברה. שי טובים, עו״ד בא כוח החברה דיאל טק בע׳׳מ (ח״פ 51-392468-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.6.2011 ...

 3. גיליון 6238 עמוד 71 מתאריך 19/05/2011

  ... המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שמעון אורי, עו׳׳ד, מפרק אחים דנה-ניהול והשקעות בע״מ (ח׳׳פ 51-160422-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום ...

 4. גיליון 6223 עמוד 93 מתאריך 10/04/2011

  ... אייבוביץ׳ פליקס 12:30 13/09/11 01/03/11 20757-01-11 26869 רגבים 18,לוד 31565021 אסרי שי 08:30 01/01/12 25/01/11 1291-12-10 26634 עין גדי 9,חולון 50881176 אפלר אברהם 09: 30 02/10/11 10/03/11 40064-12-10 ...

 5. גיליון 6219 עמוד 34 מתאריך 31/03/2011

  ... 10.00, אצל האחים ברזני בע”מ, רח' אוסישקין 40, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי ברזני, מפרק רטמן דוד נאמנויות בע״מ (ח״פ 51-386715-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 6215 עמוד 31 מתאריך 24/03/2011

  ... בבית המשפט המחוזי מרכז בבית המשפט המחוזי מרכז פר׳׳ק 40873-07-10 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת קלאב צ'ה בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-373425-1, והמבקש: שי פולט, עובד החברה, ע״י ב״כ עו׳׳ד אמנון בר־לוי, מרח' יהודה הלוי 61, תל אביב 65781, טל' 03-5606888 ...

 7. גיליון 6191 עמוד 31 מתאריך 23/01/2011

  ... פר׳׳ק 33341-11-10 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת יהוד - אוכל איטלקי בע׳׳מ, ח״פ 51-406725-5. והמבקשים: שי גואטה ואח', ע״י ב״כ עו״ד ליזה חדש ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2 (קומה 25), בני ברק 51201, טל' 03-9190530, פקס' 03-6198196. נמסרת ...

 8. גיליון 6169 עמוד 9 מתאריך 07/12/2010

  ... בבית המשפט המחוזי בירושלים פר׳׳ק 51502-10-10 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.ד.שי מיזוג אויר וחשמל בע׳׳מ, ח״פ 51-248480-9, מרח' גבעון 101, גבעת זאב, ירושלים. והמבקש: סלים ג'מג'ום, ע״י ב״כ עו״ד מגדי זייד, מרח' אלאצפהאני 17, ת״ד 1997, ירושלים 91019 ...

 9. גיליון 6146 עמוד 40 מתאריך 14/10/2010

  ... 404.465, ע׳׳י ב׳׳כ יריב שי ישינובסקי, ממשרד עו׳׳ד י' זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות', רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב 67134. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.8.2010 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ...

 10. גיליון 6145 עמוד 14 מתאריך 13/10/2010

  ... 0 5/06/201 ו נ־וערי:,־ רייליר1ו מערבי יפב ליאה שי 2/82852 29/01/2000 דמואל אברהם דמואל ח-ה 1/82853 4/02/2010 ו ברקו-גבאי רחל קלמן לורי 1/82800 00/02/2008 אן-יוסף שמחה אן-יוסף יעקש 1/22206 22/00/1980 שטרן פנחס שטרן מנחם ...