אייל ויעקב לוי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6887 עמוד 3 מתאריך 28/09/2014

  ... לפי חלק י' לתקנות התעבורה, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה כי לפי תקנה 584 לתקנות התעבורה, התשכ״א-11961, מיניתי את הדר אייל, לחבר בוועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות, במקומו של דוד בוקר2. ב' באלול התשע״ד (28 באוגוסט 2014) (חמ 3-641-ה6) יעקב ג'קי לוי _    הרשות 1    ק״ת התשכ״א, עמ' 1425 ...

 2. גיליון 6886 עמוד 5 מתאריך 23/09/2014

  ... 12/11/2006 פרטוש מאיר זוו מסעודה 1/195700 1/07/2014 1 עלפי איילה הלוי צריה 1/195701 08/06/2014 כהן דורון כהן אמנון 3 י 1/1958 14/17/2012 ק.היימן מיכאל רות ק. היימן 9 /1 95404 02/04/2014 בילפ גילעד יעקו יצחקוב רבקה ...

 3. גיליון 6886 עמוד 16 מתאריך 23/09/2014

  ... לוי דוד 2H 74414 0 06/01/201 אלבז יעל זזול'שפן ליושוב 2 2/ 74629 08/02/2013 חארל יסף ונארה ליה 39 ו95 ו12 28/07/2014 !;ו־ובם שום אירינל ;רשתה אנטולי 22194294 7־191/־06/coד בלדםטיון אריה בופנשטיין למסב אסתר לא 12195460 ...

 4. גיליון 6886 עמוד 22 מתאריך 23/09/2014

  ... 28/06/2014 ולודובסקי אילה יובל אורי 1/32646 19/03/1994 ספרבר יגאל שמושקין רחל 1/32649 1 23/03/201 זקס דוד סאקס אליעזר משה 1/32661 07/09/2004 גלזר קרול ג׳ניפ פולק לאורה 1/32662 30/12/2013 אליהו נינו רבקה צוציאשוילי אבלה ...

 5. גיליון 6886 עמוד 86 מתאריך 23/09/2014

  ... אודם 420/0, ברקת 23693028 אילן צבי 08/09/14 58019-01-13 36051 לוי אליהו סלם 15/5, רמלה 15500925 אינגדאו אדרגי אהוד 14/19/12 34831-12-11 30536 גנוסר 35/22, ראשון לציון 25160915 אלזם סגלית 09/09/14 50560-12-13 ...

 6. גיליון 6876 עמוד 3 מתאריך 10/09/2014

  ... סג״ד עפרה לוי זאן כ רותם טרנטו ר סג״ד רות שלמה כ אברהם שגב ר סג״ד אורית רבינוביץ כ הדס גונן-קטן ר סג״ד אפרת בוכריס ר״כ מאירה נחשון סג״ד ענת קון h Pi c ח ר סג״ד הגר סתוי גרשם כ לאה לנגוס ...

 7. גיליון 6874 עמוד 6 מתאריך 09/09/2014

  ... 24/29/2011 לו י שלמה לוי יעל 111 06852 22/26/2211 ששנ־־ביץ יעל שמעיני לאה 111 06853 08/07/2014 שמלצר עטליה שמלצר יעקב שלמה 1/194854 16/01/2014 סולומון אסתר סולומון שנדל 7ר948 1/ 1 23/04/2014 שלום יחיא יחיאל שלום שלום ...

 8. גיליון 6874 עמוד 16 מתאריך 09/09/2014

  ... 121010^^ 2 1/03/201 1 בן-אור ן אילן יוסאוביץארלה 10/ 01 876 29/07/1984 חמר אסתר רייזה רחמילביץ צבי 10/ 01625613 20/03/1002 קרנקין ברכה ביינס נוסף 0)711־06 /0 2 09/06/1989 רוזן לייבור ה פליסיה לייבווהל אפריים 2/1 93290 ...

 9. גיליון 6874 עמוד 25 מתאריך 09/09/2014

  ... 1/72376 לוי ורדה 1/72377 דוידסקו נחביה 1/72379 שלוסברג זניה 1/72380 נוסבאום ליויה 1/72381 חג׳אזי מחמוד 0ו1/723 בראל חיה 1/24386 בוחיון דוד 1/25580 מנו בן ציון 1/72386 סטרול חיה ...

 10. גיליון 6874 עמוד 36 מתאריך 09/09/2014

  ... 06/09/0009 'לוי קלארה לוי־ רירת 1/199169 00/00/0006 רן אירנה מכנבאום יעקב (יענקל) 1/199172 09/10/0019 קוגמאן לאה לזוג, מאן אברהם 99198 1׳/ 1 19/09/9019 ננו יהודה ננו ברכה 1/199199 ח^/^/^ סירי ס מיכאל קיריס לינה ...