איל בריבוע - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6796 עמוד 10 מתאריך 04/05/2014

  ... אילן אלב, סגן מרכז בכיר בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים פר׳׳ק 27515-11-13 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אר בריבוע מסעדות בע״מ, ח׳׳פ 51-372408-8, והמבקשים: עובדי החברה: 1. ניקולס דוד סטרק, ת׳׳ז 011189222; 2 ...

 2. גיליון 6211 עמוד 60 מתאריך 09/03/2011

  ... נופש בריבוע הכחול (1990) בע״מ (ח׳׳פ 51-148129-3) ערוצים פרסום ושווק בע״מ (ח״פ 51-096263-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ...

 3. גיליון 5969 עמוד 10 מתאריך 24/06/2009

  ... הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןטי בריבוע טכנולוגיות תרמיות בע״מ (ח״פ 51-283105-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של ...

 4. גיליון 5928 עמוד 21 מתאריך 09/03/2009

 5. גיליון 5882 עמוד 40 מתאריך 16/12/2008

 6. גיליון 5712 עמוד 16 מתאריך 02/09/2007