אלדי ייזום וניהול פרויקטים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6793 עמוד 49 מתאריך 29/04/2014

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.5.2014, בשעה 12.00, אצל רו׳׳ח גאנם סעד אלדין, רח' ירושלים 28, צפת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ...

  2. גיליון 5976 עמוד 9 מתאריך 14/07/2009

    ... שד' התעשייה 8/5, אשקלון אינטר מאן ניהול יזום וייעוץ 513416024 166 29976 סלאח אלדין 13/3, עכו צ'יינג' סנטר דרך הארבעה 24/1, עכו איסמאעיל אל עריד 034350058 167 24574 הנחלים 11 אזור תעשיה, שדרות איציק אילוז הלל יפה 36, שדרות ...