אלום יגאל - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6844 עמוד 20 מתאריך 24/07/2014

  ... 1/191165 גרינ ולד הדביגה 1/191166 יוסף מנשה 1/191160 סלוצרי בלה 1/1911 00 בר נס לום יגאל חיים 1/191173 לובלינג פלחס 1/191174 כהן רבקה 1/191175 גרמה יונה 1/191176 מגנג׳י רחל 1/191179 ...

 2. גיליון 6749 עמוד 51 מתאריך 04/02/2014

  ... 30062350 אסיאס אלום עו״ד וr<ננ£רטט דן 02/00/00 0202-00-09 00600 שרמה המלך 15!ינ ,ראשון לסיו 3440ו24- חטרף אברהם עו״ד גרינברג אמ 00/0:1/03 ]0630-00-0<0 00600 ^וברזי־ 022,ראש ^זעי־ןי 020030ו4 ונ^וסו איל1 ...

 3. גיליון 6576 עמוד 80 מתאריך 15/04/2013

  ... 00012-01-10 22775 אלומה 3 1׳/14,נצרת עילית 50943901 אלאסשר איבתסא 11:70 26/02/14 04/00/13 45019-01-15 24011 שכ הרו־ 100/0,טבריה 59323445 אליהו אליהו 09:70 03/02/14 02/00/13 01141-05-12 22722 הגפן 7/52,נצרת עלית ...

 4. גיליון 6527 עמוד 53 מתאריך 06/01/2013

  ... נתניה בית ספר יגאל אלון - נתניה 1167 1 נתניה בית ספר אורט - גוטמן 1168 1 כפר יונה שרות בתי הסוהר - אשמורת - יחידת דרור 1169 1 כפר ויתקין בית ספר ויתקין - מ״אעמק חפר 1170 1 פרדסיה גן התמר - פרדסיה ...

 5. גיליון 6519 עמוד 105 מתאריך 27/12/2012

  ... חזיזה יגאל 00:00 00/32/04 28/00/01 1650-05-01 18002 הרצוג 8 27/1,עמו 18858680 חזיזה ניזט 02: 30 16/01/04 05/20/01 02507-05-01 15064 ת.ד. 9087 0/0,סחעין 40062010 חלאר סהמיה 00: 30 00/00/04 84/00/01 ...

 6. גיליון 6505 עמוד 53 מתאריך 26/11/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.1.2013, בשעה 8.30, ברח' אלומות 1, אזור תעשייה עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 7. גיליון 6503 עמוד 82 מתאריך 26/11/2012

  ... פרלמן יגאל ת.ז. : 2357606 יגאל פרלמן ושות' 54-015348-3 14/08/2012 אלומים 3 תל אביב מירון יעקובסון בע"מ מ.תאגיד. : 513240549 פיטלסון שילה יעקובסון-אדריכלים 54-016635-2 14/08/2012 התכלת 15א הוד השרון עופר אליקים בע"מ OFER ELIAKIM LTD מ.תאגיד ...

 8. גיליון 6445 עמוד 50 מתאריך 12/07/2012

  ... רא״ל יגאל ידין 39/9,מודיעין 38984225 אביב ישראל מיכא 09:30 29/11/12 29/05/12 6211-04-12 32043 אהרון בוסר 12,נס ציונה 22982953 אדלמן ניר מרדכי 09:30 08/11/12 03/05/12 11569-04-12 32601 רמת אשכול 52/4,לוד 23224884 ...

 9. גיליון 6401 עמוד 2 מתאריך 04/04/2012

  ... מעלות-תרשיחא כ״ט תשרי תשע״ב (27/10/2011) בתי כנסת יגאל ישראל - מעלות תרשיחא (ע״ר) 58-054110-0 ירושלים י״ג תשרי תשע״ב (11/10/2011) ספורט העמותה לקידום כדורסל נשים אס״א ירושלים (ע"ר) 58-054119-1 נתניה כ"ג חשון תשע"ב (20/11/2011) ספורט ...

 10. גיליון 6334 עמוד 16 מתאריך 05/12/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יגאל זאבי, עו״ד, מפרק סיטי אופטיק בע״מ (ח״פ 51-314206-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...