אלון וטרינריה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6881 עמוד 3 מתאריך 17/09/2014

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955י, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור אני ממנה את הרשומות מטה לחוקרות ילדים: נעמה אלון הבה חאג'-יחיא. תוקף המינוי לשנה אחת. כ"ח באייר התשע׳׳ד )28 במאי 2014( )חמ 3-401-ה1( ציפי לבני _    שרת המשפטים ...

 2. גיליון 6826 עמוד 4 מתאריך 26/06/2014

  ... לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18)^( ו-48א לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-11965, אני ממנה את עובד המשרד להגנת הסביבה מיכאל ברויאר, לממלא מקום נציגיי בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה זבולון, חדרה, חוף הכרמל, פרדס-חנה-כרכור, מנשה-אלונה, קרית אתא וחיפה ובוועדות המרחביות שומרון ...

 3. גיליון 6741 עמוד 6 מתאריך 21/01/2014

  ... ד׳׳ר אלון סיסו 2876 ד׳׳ר נתאי הוד 2914 ד׳׳ר נועה פינקלמן 2877 ד״ר קטרין ונדורנה 2915 ד׳׳ר יעל לביא גינצברג 2878 ד״ר קרול בן-עוליאל 2916 ד׳׳ר מנשה סופר 2879 ד״ר נוית גרינברג 2917 ד׳׳ר אפרת הוד 2880 ...

 4. גיליון 6590 עמוד 5 מתאריך 12/05/2013

  ... פודין אלון רם עשאל פלד רביב רשא חליל פרויד ירמיהו שדות יצחק פרוינד מרים שוב יורי פרל אורי שובל אורן צדוק אמנון שוורץ אריה ציוני שלומית שחר אילנה צין אבנר שטרן טיבריו קוזודוי יבגני ...

 5. גיליון 6565 עמוד 47 מתאריך 19/03/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.1.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח ניר פילייבה, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-6057888, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד ...

 6. גיליון 6513 עמוד 3 מתאריך 16/12/2012

  ... אלון בכר ראש רשות התאגידים רשם המפלגות הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות, התשנ׳׳ב-1992 בהתאם לסעיף 12 לחוק המפלגות, התשנ׳׳ב-1992י, אני מודיע כי ביום כ' בכסלו התשע׳׳ג (4 בדצמבר 2012), רשמתי, לפי סעיף 7 לחוק האמור, את מפלגת כולנו חברים - נ נח בפנקס המפלגות. כ' בכסלו ...

 7. גיליון 6375 עמוד 8 מתאריך 09/02/2012

  ... חולון, אפעל 14, 58513 ד׳׳ר אלון ברנע 2636 זכרון יעקב, היסמין 16, 30900 ד״ר נעמה כהן 2637 עפולה, יהושע חנקין 55, 18255 ד״ר ארז הרפז 2638 כרם בן שמן, 73111 ד״ר עינת וויץ 2639 כרם בן שמן, 73111 ד׳׳ר בועז קליר 2640 ...

 8. גיליון 6375 עמוד 9 מתאריך 09/02/2012

  ... ד׳׳ר אפרת אלון 2669 כפר עראבה שרונה, ואדי אלעין, 24945 ד׳׳ר יונס נסאר 2670 גן יבנה, הדגן 5, 70800 ד׳׳ר נטליה אוסידזה 2671 קרית אונו, הזית 12 ד׳׳ר דניאלה מילר 2672 תל אביב, זלמן שזר 33 ד׳׳ר לי עובד אוטצ'י 2673 ...

 9. גיליון 6375 עמוד 12 מתאריך 09/02/2012

  ... הר אדר, האלון 21, 90836 ד״ר מאיה בר אל 2788 מודיעין, תלתן 23, 71700 ד״ר ציפי פרייז 2789 טירת הכרמל, הזית 1 ד״ר אירנה רויזמן 2790 רעננה, סולד 44א, 43219 ד״ר רותם פריליכמן 2791 רחובות, דרך יבנה 59, 76343 ד״ר טלי חיימוביץ ...

 10. גיליון 6071 עמוד 4 מתאריך 18/03/2010

  ... 2546 מושב נורדיה, האלונים 4, 42954 ד׳׳ר אייל סופר 2547 בת ים, סוקולוב 34, 59452 ד״ר רונה דוידסון 2548 נהלל, ת׳׳ד 381, 10600 ד״ר ברק עמרם 2549 חיפה, א.ד. גורדון 6, 32764 ד״ר ליאור ברקוביץ 2550 שלומי, האלה 41, 22832 ...