אליוס בניה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6630 עמוד 9 מתאריך 18/07/2013

    ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.9.2013, בשעה 9.00, ברח' מגדל ים 1, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מאיר אלמלח, מפרק אליוס אופנה בע״מ (ח״פ 51-341507-5) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6318 עמוד 61 מתאריך 10/11/2011

    ... 1 28/045/001 שאול סימה סוי אליוס 16161072 0 7/07/001 1 ירמולייב יבגניה ירמולייב אבהסנדר 16161075 15/015/0011 בוכרקלדרון גילה קלדרון נסיה 16151080 <»1/196'1/0^6 ברקליפה דליה נסי ארי 16151081 1011/ה29/0 להטה טייכבר מיה ...