אלימלך דוד - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 33 מתאריך 23/09/2014

  ... אלימלך דוד 10: 30 27/11/16 27/01/14 8713-08-14 37284 סוסקץ י^נהרייה 25248682 אמזלג אור 10: 30 27/01/16 27/08/14 12857-08-14 37434 כאבול 0/0 ,כאבול 36604249 אשקר ח׳אלד 10: 30 27/11/16 27/08/14 36835 ...

 2. גיליון 6886 עמוד 50 מתאריך 23/09/2014

  ... 23525728 אלימלך-קרקליס עליזה הפטר חלוט 10/08/14 34901-09-12 27359 דוד פינסקי 47 א, חיפה 9183500 אראל חנה הפטר חלוט 22/07/14 15017-09-10 20498 פוריידיס 0, פוריידיס 20269072 דרוויש חסן הפטר חלוט 11/08/14 ...

 3. גיליון 6886 עמוד 61 מתאריך 23/09/2014

  ... רבי יוסיף קארו 12/12,אלעד 302579628 ויינר אלימלך 08: 30 17/05/16 25/08/14 9100-08-14 42974 הרצל ש/17,כפר סבא 24841082 זיו אווה 08: 30 26/06/16 04/09/14 18671-08-14 44157 שד׳ ניצה18/19 ,נתניה 30495493 חנוך אליהו ...

 4. גיליון 6874 עמוד 35 מתאריך 09/09/2014

  ... 20/05/2015 בן־מאיר מקסין בן^מאיר אלימלך 1/32000 18/19/2014 דאיודה רחל ליאי מרי 1/32009 2052/^1:9/04 שיינברג אליוט שיינברג וו לף 1/3201 0 23/09/2015 עווז מ־נחם עזוז צפורה 07/11/1985 עיינצביט נינה ארקלובה א לנה ...

 5. גיליון 6863 עמוד 37 מתאריך 28/08/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 14.12.2014, בשעה 12.00, אצל עו״ד דוד הלפר, רח' הרב קוק 8, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אלימלך פלטמן, מפרק גאיה 8ו בע״מ (ח״פ 51-395448-7) (בפירוק ...

 6. גיליון 6856 עמוד 15 מתאריך 14/08/2014

  ... 1212/140 ביקר דוד אליהו 1921123 ו17 קיטון א סתר 97121 ו17 פליט חיים 1/197196 דיתן ליאון דיזרה 1/1 97157 יולישייב שמעון 64ו93 ו17 קוגן מיכאל 9221611 ו17 שיוביץ ילידי! 923 9221 ו17 צר! 1ל חיה ...

 7. גיליון 6856 עמוד 22 מתאריך 14/08/2014

  ... 141 06030 גליק אלימלך 141 06031 ברי ר רביגיל 14 059/2 קורנמיד ונסראל 14 059/3 סבייג י רדיה מזיל 14 05034 רורד איגור 14 06113 55 הו־כ־מן יזמזi7 14 05688 גרצמן שרוו 14 05681 אשכנזי ישראל ...

 8. גיליון 6831 עמוד 12 מתאריך 07/07/2014

  ... שפילמן דוד 12/ ^0^1^ גבבו ראובן 12/ ישראל נעים הילל 2 2/ 0803520 ארעבי אעיעזר 12/ ^0^^05 יענו ואשל 12/ ^0^^10 ב־־לון מר־־ם נעמן עדית 12/ ^0001 בן חקרי ן שוה 12/ ^00800 קן חורין יורל ...

 9. גיליון 6825 עמוד 29 מתאריך 25/06/2014

  ... ירישית 23/02/2014 אמויאל מרים אלבי שרה 1/90506 21/01/2015 קופילוב אלימלך מיכ דזורן מאיה 1/90877 ^200/^14/0 בולוגוב דנאידה בילוגוב אלכסנדר 1/84995 02/02/0024 ביטון דוד בי־טון מסעודי 1/90979 10/2011/^0 1חו־ידמי נטליוי ...

 10. גיליון 6825 עמוד 48 מתאריך 25/06/2014

  ... אלימלך עופר 09: 30 14/09/16 08/05/14 31469-02-14 33872 רמז 23/6,קריית אתא 38556064 אליק אברהם 09: 30 12/09/16 05/05/14 43135-03-14 34437 דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד 21858741 אסדי יוסף 09: 30 14/09/16 08/05/14 ...