אלפא ונציה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6618 עמוד 19 מתאריך 27/06/2013

  ... 29506 בית אלפא 14/0,חיפה 28602324 ילר מגי 10:30 17/11/14 30/04/13 60206-01-13 28715 שאול המלך 7/3,חיפה 69266690 כהן מישל 10:00 13/11/14 28/04/13 26059-01-13 28645 בית גץ 0/0,בית ג'ן 66662628 נגם אולפאת ...

 2. גיליון 6254 עמוד 126 מתאריך 23/06/2011

  ... בית אלפא 2,תל אביב - יפו 22092029 טויטו אורי 23:00 23/22/22 09/05/22 8235-04-22 27772 התזמורת 42,ראשון לציון 64903323 טמפלהוף יוסף 08: 30 06/05/22 22/05/22 36042-22-20 26857 מחרוזת 25,תל אביב - יפו 322089222 ...

 3. גיליון 6059 עמוד 17 מתאריך 03/01/2010

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שי הראל, עו״ד בא כוח החברה אלפא מנוע בע״מ (ח״פ 51-085002-7) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 5720 עמוד 3 מתאריך 20/09/2007

  ... ספורט אלפא השקעות בע׳׳מ (ח״פ 51-295699-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.11.2007, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, 47 ילקוט הפרסומים 5720, ח' בתשרי התשס״ח ...

 5. גיליון 5682 עמוד 45 מתאריך 20/06/2007

  ... 55-022593-2 19/03/2007 ביאליק 155 רמת גן אלפא בטון בע״מ .תאגיד.: 510795164 רדימיקס כנרת 54-017323-4 22/03/2007 שד' שאול המלך 37 תל אביב חברת השקעות של בנק המזרחי המאוחד בעמ .תאגיד.: 520024571 פימי ישראל אופורטיוניטי פאנד , שותפות מוגבלת ...