אלקטרה תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6794 עמוד 9 מתאריך 30/04/2014

  ... מ.ס.י. מכוניות ספורט ישראל בע״מ מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע״מ 9531 עוסקת בתחום של מערכות מידע, אספקת תשתיות מחשוב ומערכות אחסון וגיבוי, מאגדת את כל פעילות אמת מחשוב, חברות בנות וחברות קשורות בתחום מוצרי IBM מתן פתרונות מחשוב מתקדמים בתחום פיתוח תוכנה, ניהול פרויקטים, מכירת ...

 2. גיליון 6739 עמוד 42 מתאריך 20/01/2014

  ... זו, למפרק הנ׳׳ל, באמצעות פקס' 03-6078666, עם העתק בדואר רשום לפי הכתובת הזו: אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', עורכי דין, מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל-אביב-יפו 6789141. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ד׳׳ר יהושע רוזנצוויג, עו״ד, מפרק סלעית - תשתית ...

 3. גיליון 6589 עמוד 5 מתאריך 07/05/2013

  ... מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות. למעט מערכות אוסמוזה הפוכה אתר ייצור: WATER LOGIC-CHINA אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע״מ 68099 17.01.13 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס ובדיקות טיפוס חלקיות אינטר אלקטריק התקנות (1983) בע״מ ...

 4. גיליון 6571 עמוד 8 מתאריך 03/04/2013

  ... 9116 ייצור והתקנה של מערכות אלקטרומכניות - מעליות ודרגנועים, פרויקטים למבנים ותשתיות ומתן שירותי אחזקה לשירותים אלה וכן בייזום והקמה של נדל׳׳ן, מתן שירותי אחזקה ותפעול למבנים תכנון, קידוח והתקנת מערכות מיזוג אוויר גאותרמיות אלקטרה בע״מ גיאו-אנרג'י טכנולוגיות בע״מ 9126 ...

 5. גיליון 6571 עמוד 9 מתאריך 03/04/2013

  ... שמות החברות המתמזגות מיזוג תשתיות, בנייה, יזמות נדל׳׳ן וזכיינות פרויקטים תחנת כוח בטכנולוגיית אגירה שאובה באזור מנרה תחנת כוח בטכנולוגיית אגירה שאובה באזור מנרה קבלן ההקמה של תחנת כוח בטכנולוגיית אגירה שאובה באזור מנרה שיכון ובינוי בע״מ חשג׳׳ל עליון בע״מ אגירה שאובה - אלקטרה ...

 6. גיליון 6531 עמוד 6 מתאריך 15/01/2013

  ... ביצוע עבודות הנדסה אזרחית בפרויקטים בתחום התשתיות, בעיקר בתחומי התחבורה אלקטרה בע״מ חופרי השרון בע״מ 9014 אספקת ציוד לתעשיית ייצור המוליכים למחצה וציוד לייצור מסכים שטוחים, ייצור תאים סולריים ומוצרים נוספים בתחום האנרגיה הסולרית, בניית רשתות מחשב וייצור רכיבים אלקטרוניים ...

 7. גיליון 6507 עמוד 8 מתאריך 03/12/2012

  ... מספר ההיתר תאריך מתן ההיתר לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס ובבדיקות טיפוס חלקיות אלקטרה בע׳׳מ - מערכות אלקטרומכניות M&E - לוחות חשמל 65893 18.07.12 מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה ...

 8. גיליון 6503 עמוד 88 מתאריך 26/11/2012

  ... 54-024629-5 02/09/2012 שיכון ובינוי - סולל בונה SHIKUN & תשתיות בע"מ BINUI - SOLEL BONEH - INFRASTRUCTURE LTD מ.תאגיד. : 520022625 סולל בונה - אלקטרה -פרויקט היכל המשפט בתל אביב עסקה משותפת 54-024629-5 29/05/2012 מילצקי דוד-שמעיה ת.ז. : 031494982 ...

 9. גיליון 6450 עמוד 37 מתאריך 26/07/2012

  ... רמת גן 52511, טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. פיני רובינשטיין, עו״ד, מפרק חלזון - חברה לייזום תשתיות זורמות וניהולן בע״מ (ח”פ 51-253232-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 10. גיליון 6236 עמוד 22 מתאריך 15/05/2011

  ... 3.    אלקטרה מיזוג אוויר (2006) בע״מ, הסתדרות העובדים החדשה 4.    תעשיית אלקטרוניקה 5.    כלל העובדים 6.    הארכת תוקף הסכמים קיבוציים 7.    9.3.2011 8.    1.1.2011 - 31.12.2012 1.    90/2011 2.    8.2.2011 3.    תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ קו מוצרי דלק בע"מ ...