אלקטרו סיסטמס - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6559 עמוד 24 מתאריך 07/03/2013

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14.4.2013, אצל אי אם סי קומפיוטר סטורג' סיסטמס (מכירות ושירותים) בע"מ, דרך אם המושבות 94, פתח תקוה 49513, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי ...