אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6867 עמוד 22 מתאריך 01/09/2014

  ... סולי אלן לאווי, מפרק א.ד.י.ב. הומאופתיה קלאסית בע׳׳מ (ח״פ 51-396300-9) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 23.10.2014 ...

 2. גיליון 6865 עמוד 6 מתאריך 28/08/2014

  ... אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה: יישוב שטח לרכישה במ”ר חלקה גוש משהד ...

 3. גיליון 6865 עמוד 8 מתאריך 28/08/2014

  ... התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע׳׳מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים ...

 4. גיליון 6851 עמוד 4 מתאריך 03/08/2014

  ... אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות אלה: שטח לתפיסה יישוב זמנית במ”ר שטח במ”ר חלקה גוש שדה יעקב/ תקוות יעקב/ נווה עמיאל 14,585 10 ...

 5. גיליון 6851 עמוד 8 מתאריך 03/08/2014

  ... אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות אלה: יישוב שטח תפיסה זמנית במ״ר שטח במ״ר חלקה גוש משהד 2,848 15 17462 משהד 87 ...

 6. גיליון 6848 עמוד 22 מתאריך 29/07/2014

  ... התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989. אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון הודעות אלה מתפרסמות ...

 7. גיליון 6830 עמוד 2 מתאריך 06/07/2014

  ... תוואי הרק׳׳ל, המשלב תחנות איסוף והורדה לאורכו, יעבור בסמוך ליישובים קרית אתא, שפרעם, ביר אל מכסור וריינה-משהד, ימשיך בתוך העיר נצרת עילית עד נצרת. תחילת התוואי במרכז התחבורה ”לב המפרץ” בחיפה, במקביל לדרך 22 עד מחלף קרית אתא דרום, המשכו לאורך דרך 781 עד מחלף גלעם, לאחר מכן ייכנס התוואי בין ...

 8. גיליון 6830 עמוד 6 מתאריך 06/07/2014

  ... תיאור התכנית: בעקבות בעיות בטיחות והחשש לתאונות דרכים במפגשי דרך/מסילות ברזל, ולאור התפתחות רשת המסילות, הגברת תדירות הרכבות ומהירותן, הוכנו ואושרו, בהתאם להנחיית משרד התחבורה, מספר רב של תכניות להפרדות מפלסיות; בתכניות אלה נקבע כי זמן משוער לתחילת ביצוע התכנית הוא שנתיים מיום אישורן וכי הוועדה ...

 9. גיליון 6809 עמוד 2 מתאריך 26/05/2014

  ... 2)    אזור דרום הארץ כפי שהוא תחום בגבולות אלה: במזרח -”הקו הירוק”; בצפון - ממפגש קו רוחב 98 עם ”הקו הירוק” מערבה עד מפגשו עם כביש 40, משם צפונה לאורך כביש 40 עד מפגשו עם קו רוחב 107; משם מערבה לאורך קו 107 עד קו הבצורת הצפוני (אזור קיבוץ ברור חיל); במערב ובדרום - קו הבצורת הצפוני. (3)    אזור ...

 10. גיליון 6777 עמוד 34 מתאריך 26/03/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 11.7.2014, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד אורן כמוס, רח' חיים סירני 9, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אליהו (אלי) איפרגן, מפרק אם. ש.ב.ל.י ביצוע תשתית בע״מ ...