אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6768 עמוד 4 מתאריך 11/03/2014

  ... מ, רחוב אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות אלה: ישוב שטח לתפיסה זמנית במ”ר שטח לרכישה בתת-הקרקע במ”ר שטח לרכישה במ”ר חלקה גוש ירושלים ...

 2. גיליון 6756 עמוד 6 מתאריך 16/02/2014

  ... זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע״מ, רחוב אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5. תיאור הקרקע ...

 3. גיליון 6733 עמוד 6 מתאריך 09/01/2014

  ... מאור אורן שלמה ת.ז. : 033007402 נשיץ ברנדס 54-021862-5 11/06/2013 מור עמית ת.ז. : 029316114 נשיץ ברנדס 54-021862-5 11/06/2013 מקסימוב ברנדס קרן ת.ז. : 032126443 נשיץ ברנדס 54-021862-5 11/06/2013 נשיץ אורלי ת.ז ...

 4. גיליון 6712 עמוד 20 מתאריך 10/12/2013

  ... 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 5    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה: יישוב שטח במ”ר חלקה גוש מועצה אזורית חבל מודיעין 3,298 1 5558 מועצה אזורית חבל מודיעין ...

 5. גיליון 6712 עמוד 21 מתאריך 10/12/2013

  ... 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5    . תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה: יישוב שטח (מ”ר) חלקה גוש ריינה 559 36 17508 ריינה 460 37 ריינה ...

 6. גיליון 6706 עמוד 2 מתאריך 28/11/2013

  ... יעקב ז וסמן אורה )רודריג) שורצולד שמעון זנדבנק שמעון שרביט אפרים חזן לחוק: 2. חברים יועצים לפי סעיף 5 משה עסיס יואל אליצור חיים סבתו אברהם הולצמן אלישע קימרון יהודית הנשקה צרויה שלו מלכה זמלי ...

 7. גיליון 6665 עמוד 13 מתאריך 01/10/2013

  ... לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אורן פרג' בנימין, עו״ד בא כוח המבקשים הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןדן צור שרותי נהול תאום ופקוח בע״מ (ח״פ 51-087560-2) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 6663 עמוד 2 מתאריך 17/09/2013

  ... 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307. הודעה על מינוי מנהל רשות החברות הממשלתיות לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 52(ב) לחוק החברות הממשלתיות, התשל׳׳ה-1975י, מינתה הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, את אורי יוגב לתפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר במקום דורון כהן2 ...

 9. גיליון 6659 עמוד 13 מתאריך 15/09/2013

  ... 1.    התווית וייעוד קרקע לשביל סובב כנרת ברמה מפורטת, לשימוש הולכי רגל ורוכבי אופניים, אשר יאפשר מעבר חופשי לציבור לאורך חופי האגם מותאם להליכה בכל ימות השנה למגוון סוגי הנופשים; 2.    הבטחת נגישות מרבית לציבור אל השביל ולאורכו ובכלל זה נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות. תיאור המקום: סביב הכנרת ...

 10. גיליון 6651 עמוד 6 מתאריך 26/08/2013

  ... אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה: יישוב שטח תפיסה זמנית במ״ר שטח במ״ר חלקה גוש מ׳׳א הגליל התחתון - 112 2 15142 ...