אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6158 עמוד 28 מתאריך 08/11/2010

  ... מרחבי תכנון גובלים: פתח תקוה, מצפה אפק, רמת גן, אור יהודה. מטרת התכנית: 1. קביעת הוראות לבניה ולשימושים מותרים בשטחים ציבוריים פתוחים בתחום קרית אונו תוך שמירה על ערכי השטחים כשטחים פתוחים. 2. קביעת שימושים, זכויות והוראות לבניה בשטחים לבנייני ציבור בתחום קרית אונו. עיקרי הוראות התכנית: 1 ...

 2. גיליון 6147 עמוד 26 מתאריך 21/10/2010

  ... ראשי, דרך הים, ולאורך שש שדרות היורדות אל הים. תכנון רשת רחובות עירוניים ראשיים ברמה מפורטת, הכוללים מדרכות להולכי רגל ושבילים לרוכבי אופניים, וקביעת תנאים לביצועם מתוקף תכנית זו. כל זה במטרה לאפשר הקדמת פיתוח מערכת הדרכים הראשית על תשתיותיה בשלבים המוקדמים של מימוש התכנית ובלא תלות בתכניות המפורטות ...

 3. גיליון 6140 עמוד 38 מתאריך 07/10/2010

  ... תכנון מערכת תשתיות מים וביוב לשירות המבנים הקיימים והעתידיים, לפי נספחי מים וביוב מצורפים. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 09/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6091, התש׳׳ע, עמ' 3061, בתאריך 30/05/2010. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי׳׳ם 15 ...

 4. גיליון 6105 עמוד 66 מתאריך 08/07/2010

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בשטח הפתוח בין מולדה לאל סייד ממערב לכביש 31 ולאורך נחל יתיר. קואורדינטה X194.000, קואורדינטה Y575.500. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 100013/6 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 1. מס' גוש: 100063/1 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 1 ...

 5. גיליון 6103 עמוד 3 מתאריך 01/07/2010

  ... מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960י, אני ממנה את הרשומות מטה לפקידות סעד לעניין החוק האמור: עינב נגרי, ת׳׳ז 037193240 - במועצה המקומית ירוחם; נסרין מוראני עראף, ת׳׳ז 026379404 - במועצה המקומית דיר אל אסד ...

 6. גיליון 6091 עמוד 5 מתאריך 30/05/2010

  ... 017737727 בירנבאום פיני . 18 069361244 גבאי אלי . 19 022059372 גבאי גלעד . 20 024715377 גבוע מוחמד . 21 052443611 גדיר ממדוח . 22 034872713 גואלמן עומרי . 23 031379878 גלבר אליעזר ...

 7. גיליון 6088 עמוד 19 מתאריך 17/05/2010

  ... ציר 150,675 :X, ציר 146,265 :Y; גוש 5570, חלקי גוש: 13, 15, 16, 26, 36, 37, 38; גוש 5571, חלקי גוש: 5, 6; גוש 5569, חלק מהגוש: 33. מטרת התכנית: א( שינוי בינוי לאורך שד' החשמונאים והרחובות יונה הנביא, אלישע הנביא ורא”ל יגאל ידין; ב( יצירת שדרה ציבורית לאוך שד' החשמונאים ...

 8. גיליון 6083 עמוד 11 מתאריך 06/05/2010

  ... קביעת הוראות להגנה על כביש 90 באזורים המועדים להצפה; 7.    קביעת הוראות ותנאים למיגון, הסטה ו/או הגבהה של תשתיות החוף לאורך הגדה המערבית של המאגר לצורך הגנה עליהם מפני הצפה; 8.    קביעת הוראות להסדרת הדרכים באזור ביצוע העבודות ולהסטת הכביש באזור הביניים המחבר בין שני חלקי מתחם התיירות ...

 9. גיליון 6071 עמוד 9 מתאריך 18/03/2010

  ... 18)    המנהל הכללי של חברת יפה נוף, תחבורה, תשתיות ובניה בע”מ טור א' שם או תפקיד (11) המנהל הכללי של רכבת ישראל סגן המנהל הכללי לבטיחות ברכבת ישראל (12)    המנהל הכללי של חברת נתיבי איילון בע”מ (13)    ראובן לב-און, ת׳׳ז 0537104 (14)    משה סוכר, ת”ז 067635904 ...

 10. גיליון 6054 עמוד 20 מתאריך 28/01/2010

  ... 2)    קביעת תנאים לחיבור מיתקן ההתפלה והמאגרים למערכת הולכת המים הארצית והולכת החשמל מהמערכת הארצית אל המיתקן והטלת מגבלות בנייה לאורך רצועות קווי החיבור למערכות הולכת המים והחשמל; (3)    קביעת תנאים להנחת צנרת, ראשי יניקה ופיזור תמלחות בים והטלת מגבלות בנייה ופיתוח; (4)    קביעת זכויות ...