אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5954 עמוד 6 מתאריך 20/05/2009

  ... ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה: 30,000 א־153/2009 (א) גנזי שמעון (p איתור כ 60 ילדים חריגים משכבה סוציואקונומית נמוכה, אבחון טיפול בהם ומתן שעורי עזר ושילובם במסגרות הרגילות. נג> הסכום שהוקצב ע״י הועדה: 30,000 א-154/2009 (א) אור חיה - מכללה תורנית לנשים ...

 2. גיליון 5940 עמוד 4 מתאריך 20/04/2009

  ... אלה מנדלסון, ת׳׳ז 050307255, נציגת משרד הבריאות; שלמה שריג, ת׳׳ז 003195757, נציג משרד המדע התרבות והספורט, לפי המלצת שר המדע התרבות והספורט; ישעיהו בראור, ת׳׳ז 051907863, נציג המשרד להגנת הסביבה לפי המלצת השר להגנת הסביבה; בוריס יעקובסון, ת׳׳ז 011354511, נציג משרד החקלאות לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח ...

 3. גיליון 5938 עמוד 52 מתאריך 02/04/2009

  ... 512677353 הבוסתן ׳שיל ;אליה בעיימ 14:30 24/10/09 14:00 34/10/09 18/02/09 1913-00- 00 50380 היצירה 15 ,רחובות 513588403 מגוון חוצות בעיימ 13:40 28/07/09 12:30 28/07/09 1438-00- 08 50306 ברנר 52/5 ,רחובות 513340247 ...

 4. גיליון 5924 עמוד 28 מתאריך 03/03/2009

  ... גושים בחלקיות: 100147. מטרת התכנית: הקצאת שטח בעבור בריכות אגירת מים והמיתקנים הנלווים אליהן. עיקרי הוראות התכנית: א. הסדרה ושינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית למיתקן הנדסי. ב. קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בניה. ג. קביעת כללים לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים. ד. קביעת כללים למתן היתר בניה ...

 5. גיליון 5916 עמוד 10 מתאריך 12/02/2009

  ... לאורך תוואי תש׳׳ן, לאורך נחל טלימון x=201127.26 y=724884.61 x=201095.17 y=724864.84 הסטת התוואי כ-11 מי דרומה ע”מ שלא לחצות את קווי תש׳׳ן 26 ,25 ,24 34 ,30 ,11 12018 12017 חוף כרמל חיפה בחציית קווי תש״ן, צפונית לבת שלמה x=201280.27 ...

 6. גיליון 5913 עמוד 34 מתאריך 05/02/2009

  ... מגרש באזור התעשיה הצפוני של אשדוד, רצועת קרקע לאורך הגבול הצפוני של בתי הזיקוק ומפעל רגוזין לשעבר, המיועדת להנחת צנרת רטובה לפי תמ׳׳א 34/ב/2. פרוזדור צנרת נוסף, מקביל לחוף הים, להולכת צינורות מי הרכז אל מיתקני הוצאת מי הקירור של תחנת הכוח אשכול לים, וכן רצועה ימית הנמצאת בהמשך לפרוזדור התשתיות ...

 7. גיליון 5899 עמוד 22 מתאריך 12/01/2009

  ... מטרת התכנית: א. התוויית מערכת דרכים עירוניות ראשית לכפר קרע תוך שינוי ייעוד אזור חקלאי, ואזור מגורים א' לדרך. ב. קביעת הוראות בינוי לסלילת הדרך. ג. שמירה ופיתוח של השטחים הפתוחים ויצירת טיילת לאורך הדרך המוצעת. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ...

 8. גיליון 5883 עמוד 22 מתאריך 17/12/2008

  ... השטח כולל שטחים לאורך הרחובות העצמאות, החבצלת, הארז, הנורית, הסיגלית, האירוס, הקורל, הרקפת, רותם, הכלנית, הכרכום, הנרקיס, הנדיב והסחלב; גושים וחלקות: גוש: 10151, חלקות במלואן: 5 - 30, 47, 48, 52 - 59, 76 - 78, 86, 87, 98, 100, 102, 112, 113, 121 - 127, 131, 132, 134, 142, 153 - 156, חלקי חלקות: 3, 4 ...

 9. גיליון 5880 עמוד 45 מתאריך 11/12/2008

  ... בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תיק אזרחי 1761/08 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אמאל ד.י.ר. תשתיות בע׳׳מ, ח״פ 51-316752-8, והמבקש: יחיאל ויא, ת״ז 55965255, ע״י ב״כ עו״ד יאיר סלע, מרח' בית הדפוס 11, ירושלים, פקס' 02-6524475. נמסרת בזה הודעה, כי ...

 10. גיליון 5868 עמוד 7 מתאריך 19/11/2008

  ... 5)    שמעון קונן, רח' דגניה 7, ראשון לציון 6)    מאר זוארץ, רח' רבן גמליאל 13א, נתניה 7)    איתן יהושע, רח' גרנות הגליל, ד׳׳נ גליל מערבי 8)    ניסים נימני, רח' אל-על 5, הרצליה 9)    יוכי בוארון, רח' החבצלת 4, באר יעקב 10)    מלי עטר, רח' השבעה 200/1, צפת ...