אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6616 עמוד 17 מתאריך 27/06/2013

  ... חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה: גוש    חלקה    שטח הכרזה חדשה במ”ר    יישוב 6451    24    2,590    כפר סבא * חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס' פק/31 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה ...

 2. גיליון 6612 עמוד 41 מתאריך 20/06/2013

  ... בשנים אלו צרכנים משמעותיים, בין היתר, יצרני חשמל פרטיים גדולים מאוד ויצרני חשמל בקוגנרציה צפויים להתחיל לצרוך גז טבעי, וזאת במקביל לפריסת רשת החלוקה וגידול בצריכת הגז הטבעי במקטע זה. ניתן לומר כי לוח הזמנים הקצר יותר הוא יתרונו היחיד של הפיתרון המאושר. יש לזכור כי המחסור באספקת הגז הטבעי לישראל נוצר ...

 3. גיליון 6612 עמוד 46 מתאריך 20/06/2013

  ... 37.    האופטימיזציה כאמור תובעת כי בשעות אלו, שהן שעות שיא הביקוש לאנרגיה בישראל במהלך השנה, יוכלו יצרני חשמל ובראשם חח״י לקבל די גז טבעי בכדי לא להימצא בבעיה חמורה של אי אספקתו. יצוין כי חח״י מעצם היותה ״ספק שירות חיוני״ מהווה ספקית של ברירת מחדל במידה ויח״פים אינם מספקים חשמל. 38.    לאור ...

 4. גיליון 6602 עמוד 2 מתאריך 30/05/2013

  ... אהרונוב יצחק אהרוני דרור אזולאי אריאל באשי שלומי גרשוני שרון דוגה דוד דוידי מיכל דרייפוס אוריאל חורין דני יריב עמית כץ אלי מורנו עודד ניסן פלורי הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה ...

 5. גיליון 6591 עמוד 16 מתאריך 13/05/2013

  ... נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה: (1) ”תכנית מפורטת מס' ש/מק/1495”, הגדלת מס' יחידות דיור בגוש 12611, חלקה 69, אור עקיבא, שינוי לתכנית ש/ במ/506/א. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור עקיבא, רח' הר סיני - גוש 12611, חלקה 69 בשלמותה ...

 6. גיליון 6583 עמוד 2 מתאריך 29/04/2013

  ... אורי אריאל -נפתלי בנט - יעל גרמן -משה (בוגי) יעלון -מאיר כהן -ישראל כ׳׳ץ - לימור לבנת -יאיר לפיד -עוזי לנדאו -סופה לנדבר -ציפי לבני -גדעון סער -עמיר פרץ -יעקב פרי -שי פירון - ראש הממשלה שר החוץ שר ההסברה והתפוצות השר לביטחון הפנים השר לאזרחים ותיקים השר להגנת העורף שר התקשורת שר ...

 7. גיליון 6575 עמוד 16 מתאריך 14/04/2013

  ... נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה: (1)    ”תכנית מפורטת מס' ש/מק/1503”, שינוי לתכנית ש/18. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס-חנה-כרכור, רח' ...

 8. גיליון 6564 עמוד 2 מתאריך 14/03/2013

  ... ביצוע הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור ייצור, ייבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים(, התשמ״ז-21986: אבי אבירם, ת׳׳ז 52051497 אורי שטיין, ת׳׳ז 50221019 אחמד זועבי, ת״ז 53861498 אלי קורן, ת׳׳ז 51410306 אסתר אהרון, ת׳׳ז 51756609 הרצל שושן, ת׳׳ז 54631007 1    ס״ח התשי״ח, עמ' 24; התשל״ח, עמ' 84 ...

 9. גיליון 6560 עמוד 2 מתאריך 07/03/2013

  ... מטרת התכנית: עדכון תוואי מערכת הולכת הגז הטבעי המאושר בקטע חגית-נמל תעופה בן גוריון לצורך הצמדתו לרצועות כביש 6 והרכבת ולצורך התאמה לביקושים לגז טבעי, וכן מתן אפשרות למעבר תשתיות תת-קרקעיות נוספות. תיאור המקום: מתחנת הכוח חגית, לאורך תוואי כביש 6 ומסילת הרכבת המזרחית ועד לתחנת הגז הסמוכה לנמל ...

 10. גיליון 6552 עמוד 2 מתאריך 21/02/2013

  ... ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה. הגדרה 2.    במבחנים אלה - ”פרויקט הבינוי” - פרויקט המיועד לשיפוץ של מחלקת אשפוז פסיכיאטרית בבית חולים כללי, ובלבד שהמחלקה מופיעה בתעודת הרישום שלו ...