אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6550 עמוד 6 מתאריך 18/02/2013

  ... בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ, מרח' יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע ...

 2. גיליון 6550 עמוד 7 מתאריך 18/02/2013

  ... בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ, מרח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע ...

 3. גיליון 6550 עמוד 9 מתאריך 18/02/2013

  ... התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ, רח' יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5 . תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה: שטח ...

 4. גיליון 6544 עמוד 16 מתאריך 06/02/2013

  ... אורי בוסקילה יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת ים מרחב תכנון מקומי גבעתיים הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ...

 5. גיליון 6542 עמוד 53 מתאריך 31/01/2013

  ... בשל אופייה של העיר צפת ומשום הסמיכות למרכז העירוני החדש ולכביש ואדי חמרה תכנון השכונה כולל 3 בתי מלון ומסחר, המשתלבים במרכז העירוני וסמוכים אליו. התכנית מקצה מכסות יחידות דיור נגישות, ומספקת נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה והפתוחה. התכנית מהווה חלק מתכנית המתאר של העיר צפת. עיקרי הוראות ...

 6. גיליון 6541 עמוד 4 מתאריך 30/01/2013

  ... עותק של השינויים האמורים מופקד במשרדי כל אחד מאלה: 1.    הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה; 2.    הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה; 3.    הוועדות המשותפות לתכנון ולבנייה; 4.    מינהל התכנון, משרד הפנים, הקריה, ירושלים. כל אדם המעוניין בדבר רשאי לעיין בעותק השינויים בימים ובשעות ...

 7. גיליון 6510 עמוד 6 מתאריך 06/12/2012

  ... התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, מרחוב יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות ...

 8. גיליון 6509 עמוד 8 מתאריך 06/12/2012

  ... 1)    הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רדו יפו 232, ת׳׳ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, פקס' 02-5697997; (2)    המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, רד' קפלן 2, ת”ד 6158, ירושלים 91061, טל' 02-6701556/64, 02-6701633; (3)    הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, קריית ...

 9. גיליון 6476 עמוד 12 מתאריך 24/09/2012

  ... אורי זליגמן רשם האגודות השיתופיות הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןעץ ועיצוב ירושלים, בע״מ (ח”פ 51-294637-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) ניתנת בזה ...

 10. גיליון 6475 עמוד 10 מתאריך 24/09/2012

  ... 10)    הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור, רח' ההגנה 100, אור יהודה 60261, טל' 03-5388160, פקס' 03-5337965; (11)    הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק, רח' בן ציון גיליס 9, פתח תקוה 49277, טל' 03-9302051/2/3, פקס' 03-9048569; (12)    הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד, כיכר ...