אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6473 עמוד 29 מתאריך 13/09/2012

  ... ה) קביעת הוראות בדבר עיצוב אדריכלי, פיתוח תשתיות וטיפול אקוסטי; ו) קביעת הנחיות בנייה בקרב הבאר. כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי ...

 2. גיליון 6463 עמוד 26 מתאריך 22/08/2012

  ... בשל אופיה של העיר צפת ומשום הסמיכות למרכז העירוני החדש ולכביש ואדי חמרה תכנון השכונה כולל 3 בתי מלון ומסחר, המשתלבים במרכז העירוני וסמוכים אליו. התכנית מקצה מכסות יחידות דיור נגישות, ומספקת נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה והפתוחה. התכנית מהווה חלק מתכנית המתאר של העיר צפת. עיקרי ...

 3. גיליון 6444 עמוד 33 מתאריך 11/07/2012

  ... הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' מי/ 994שם התכנית: פארק הדרך אל העיר, אזור יער ההגנה, הרי ירושלים, בין אבו גוש וכביש נטף נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' מי/ 994, שינוי לתכנית מי/ 915, ביטול לתכנית ...

 4. גיליון 6426 עמוד 9 מתאריך 05/06/2012

  ... התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע׳׳מ, רח' יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה: הרשות ...

 5. גיליון 6426 עמוד 15 מתאריך 05/06/2012

  ... התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע׳׳מ, רח' יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה: יישוב ...

 6. גיליון 6420 עמוד 13 מתאריך 23/05/2012

  ... מרחק הסטה במ' מציר רצועת תמא לציר הקו החדש אורך קטע (מ') קואורדינטות שמאל ימין 12” סטייה לטובת מניעת הריסת סוללת עפר בפארק חדרה 15.85 44.15 14.15 182.88 X=189492.72 Y=707921.94 X=189672.23 Y=707943.14 1 ...

 7. גיליון 6420 עמוד 14 מתאריך 23/05/2012

  ... קואורדינטות שמאל ימין 12” הימנעות מפגיעה בעצים לאורך נחל חדרה וכניסה לדרך קיימת 36.10 23.90 6.10 13.79 X=191570.12 Y=707943.82 X=191578.44 Y=707933.13 8 12” ריבוי תשתיות ביציאת קידוח אופקי תחת קווי תש״ן וקצא״א ...

 8. גיליון 6412 עמוד 21 מתאריך 09/05/2012

  ... מרחב תכנון מקומי בני ברק הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה: (1)    ”תכנית מפורטת מס' בב/מק/3185”, הרחבת יח׳׳ד קיימות ברח' המכבים 70, שינוי לתכנית בב/534, בהתאם לתכניות בב/105/ב, בב/מק/105/אגפים ...

 9. גיליון 6406 עמוד 8 מתאריך 30/04/2012

  ... התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע׳׳מ, רחוב יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה: סך כל השטח להפקעה ...

 10. גיליון 6406 עמוד 10 מתאריך 30/04/2012

  ... בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע׳׳מ, רחוב יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ...