אמיר אפרימי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6874 עמוד 82 מתאריך 09/09/2014

  ... 39067616 ח׳לייף אמיר 10:00 15/03/16 31/07/14 52692-06-14 36007 שרת משה 3/10,עכו 20270831 חכואתי בשארה 11:00 15/03/16 31/07/14 59039-06-14 3611!- עבאס 104/0,חיפה 26460618 חליל לינא 09:00 05/04/16 28/07/14 ...

 2. גיליון 6874 עמוד 109 מתאריך 09/09/2014

  ... אמיר ג׳ולייטה 18/04/16 0י :10 14/08/14 6573-07-14 36413 ציפורי 19/3,מגדל העמק 39630942 אנקוא עדי 20/04/16 0י :11 12/08/14 56814-03-14 345 22 דרך חטיבת גולני 14/6,מגדל העמק 39102652 אפרים ניסנוב רויט 09:00 25/04/16 ...

 3. גיליון 6858 עמוד 2 מתאריך 17/08/2014

  ... עו׳׳ד אפרת בוסני עו׳׳ד אלי ברנד הרשמת הבכירה רנה הירש עו׳׳ד ליאורה וינשטיין עו׳׳ד טל חבקין עו׳׳ד איתן כהן עו׳׳ד אמיר לוקשינסקי-גל עו׳׳ד עמית מיכלס עו׳׳ד ארז נוריאלי עו׳׳ד מרדכי מוטי פירר עו׳׳ד דרור קלייטמן עו׳׳ד דוד קרטיס עו״ד עופר שפירא הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים ...

 4. גיליון 6830 עמוד 40 מתאריך 06/07/2014

  ... המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אמיר אורגד, עו׳׳ד, רו׳׳ח, מפרק אוניקס פרמצבטיקה (ישראל) בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-488825-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל ...

 5. גיליון 6825 עמוד 36 מתאריך 25/06/2014

  ... 4    2/01/202 2 רחמני אמירה 04/03/1027 ויצרבין נטלה 01/02/2014 צמח מאיה 03/09/2022 זילברמן סטרול 15/12/1998 בשר צפורה 06/02/2009 לסגר צבי גולן 04/03/2009 שניידר מויסיי 20/00/2013 מטיח שושנה 23/01/2014 פדיצקי נטליה 12/11/2013 גויפמן אידה 13/01/2014 לוי ססתר 1    06/01/201 אוקמיאן מיכאל 1/2013 09 ...

 6. גיליון 6815 עמוד 4 מתאריך 09/06/2014

  ... 1/179240 0/00/5014 1 רזכזיד אמיר יזסיוו שושיה 1/129223 ii/ra/HM רליכר מושיה קוייי אברח 5 /1 79701 00/05/0002 סורודי פארניה ייק סורודי מהדי 00ה1/179 2012/ 09/01 כהי טלי הכ־־ רחל 1/179501 02/04/0019 נויישיין אינוה ...

 7. גיליון 6815 עמוד 8 מתאריך 09/06/2014

  ... ירושות/צוואות 24/12/2013 אשל אמיר אשל זכרי 1/21160 7/07/2013 1 עוקתאללב חוסיין עלי עוקת אללב נאיף יפ1/211 27/03/2014 זיטומי רסקי יבגני דיטוחירסקי משב 1/21202 25/02/2014 פנדל יעקב פנקל ג׳ני 1/2063 02/03/2014 שלומי שי ...

 8. גיליון 6815 עמוד 20 מתאריך 09/06/2014

  ... קלעאיי אמיר 1(0:30 21/09/16 20/00/19 0008:5-03-19 ^!S(09;7 כזויקווילווב 00/9,קריית רתא 01300518 סוסטר אברהם 10: 00 19/09/14 10/09/19 15ו06ו131י3 3י340 רטליס שגויר שיתי 0/0,שפרעם 04300031 ...

 9. גיליון 6801 עמוד 2 מתאריך 13/05/2014

  ... עיריית נצרת אגא אמיר עמאר אליהו .56 הכהן רבין בן ציון .21 עיריית ירושלים אילני אמנון פלג אשר .57 והב חיים .22 עיריית תל-אביב-יפו בן משה איתן פריד שמואל צבי .58 וידאל חיים ויקטור .23 עיריית ירושלים ...

 10. גיליון 6799 עמוד 17 מתאריך 11/05/2014

  ... אמיר ימודית לידור לודטסר איבון טרז 3 101/, 01/^י 1 לזד ור לודטסר סרגיו זורח מרדכו 11/18/6017 זירי מרצל שרף אליהו 16/03/1989 שרף רבקה ווקנין אסתר 06/01/2014 ווקנין אשר מאיר לבל טל 13/06/1985 בר טל יהודה ...