אנה לוטן - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6874 עמוד 19 מתאריך 09/09/2014

  ... לוין אנה 1/194512 טוב דן 1/1 94513 רומי ויקטוריה חייה 1/1 9/525 כין ולטו־ שלום 1/1 94529 סמנטוב ג׳ולי 1/1 90607 שב מרדאי 1/1 90709 בישקוביץ חנן 1/1 99711 וקסלר שיפרב 1/1 94016 ברכה כוכבה ...

 2. גיליון 6718 עמוד 25 מתאריך 23/12/2013

  ... 1/07907 בראוסמן אנה 1/07908 יערי נעמי 1/67910 רוטבליט שרה 4ו1/679 לוטן שרה V67915 בן נון סטלה 1/67916 גוריון בת ציון 1/67920 דוד צדקה 1/67923 ארליך שרה 1/67924 דוידסון דוד ...

 3. גיליון 6647 עמוד 46 מתאריך 19/08/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.10.2013, בשעה 8.30, ברח' אנה פרנק 34, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עופר ...

 4. גיליון 6635 עמוד 69 מתאריך 25/07/2013

  ... בינתר עזרא י 1/7131 5/06/2013 1 כהן פנינה )ג'נ 00/00/0000 שנקר שמוליק ה 21/09/201 לדרמן סיר6ון 2/26/1013ה מיגיסטו פנטנש 02/25/9013 דן רמי 29/05/2013 גפכו ר יפים 13/10/1919 כהן שי 1 03/05/201 כהן שי 05/10/2009 בן עמי חיים 90/00/2010 ליבוביץ עית 31/00/2013 קסלמן אנה ^ 2/201 07/0 מסל ...

 5. גיליון 6345 עמוד 46 מתאריך 19/12/2011

  ... 864083/1 חושצינקו אנה 12/02/2007 מאיזל חיים 863799/1 חזיזה מרסל 13/10/2010 חזיזה סלומון 863802/1 כהן זכאי 04/08/2011 כהן יוסף 864037/1 טלקר אליזבט 08/12/2010 וארשולקאר דוד 864082/1 אלמוג יצחק ...

 6. גיליון 6136 עמוד 29 מתאריך 19/09/2010

  ... 05/09/2009 תמיר לוטן ענת תמיר דוד 101 34018 12/05/2010 גרינשפן רון רות רון עלי 101 04019 0 0/02/201 0 ו־וזו:ערו1; יפה רוזנצמג חיים 101 04020 0ו19/04/20 קדם שרית קברמזון מניה 101 04021 0 i0/05/201^ לוריט חיה קרינה ...

 7. גיליון 6097 עמוד 39 מתאריך 17/06/2010

  ... קוסטניביץ׳ אנה 0(5/12/1 091' קושייקין דינה נווביזז מ6]ר 29/11 /20m אוביה וזנה לבנטל לסלי קליר /6/02/2013 הורכובסקי פרידה יהוד בצרי אוה אסתר 10//1/2017 פישר פרד בצרי אוה אסתר 14/05/2009 פישר אוה רייטר אורה ...

 8. גיליון 5898 עמוד 8 מתאריך 08/01/2009

  ... אפשטיין אנה 04/10/2008 לנצמואטיה לנצמן מיבאל 18/09/2008 גדאון תמר נעמי וקמנו רחת 29/09/2008 שושני בתיה שושני יעקב 12/05/2008 תאיר צוק צוק מיקי 11/09/2008 לוטן אילו פלוטקין מרגוט 27/02/2007 בן זנו אסתר בן ונר וונניה ...

 9. גיליון 5775 עמוד 9 מתאריך 13/02/2008

  ... 1/101705 31/10/2007 אללי סוניה פלד אללי אנה 1/101706 18/10/2007 פייקסשרה פייקס אהוד 1/101707 10/06/2007 ברלוביץחנה ברלוביץ יעקב 1/101712 30/11/2007 גבריאל זינה פילי לאה 1/101713 02/07/2007 נגבי צפורה נגבי דב ...