אננדה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6604 עמוד 46 מתאריך 04/06/2013

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 10.00,    במשרדי החברה, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רפאל ברדה, מפרק אננדה בע״מ (ח״פ 51-326772-4) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6158 עמוד 61 מתאריך 08/11/2010

  ... 29.12.2010 בשעה 10.00, ברח' מבוא העולה 10/22, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ג'פרי רשב׳׳א, מפרק פי. סי. אננדה בע׳׳מ (ח״פ 51-370267-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6134 עמוד 37 מתאריך 07/09/2010

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שני ניסן, מפרק פי.סי. אננדה בע׳׳מ (ח״פ 51-370267-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 4. גיליון 5983 עמוד 10 מתאריך 26/07/2009

  ... חינוך בית חינוך - אננדה (ע״ר) 58-050498-3 רמת גן ב' שבט תשס״ט (27/01/2009) הנצחה צוות מרץ 04 סיירת צנחנים (ע״ר) 58-050499-1 תל אביב-יפו כ״ט שבט תשס״ט (23/02/2009) תרבות קונסרבטוריון למוסיקה צהלה (ע״ר) 58-050500-6 רחובות ...