אנרגיה כפר עזה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6107 עמוד 15 מתאריך 14/07/2010

    ... 12)    שם האגודה: שמרת אנרגיה מתחדשת - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ. מס' האגודה: 57-005356-1. המען: אשרת, ד"נ אשרת 25218. תאריך רישום: י״ז בתמוז התש״ע (29 ביוני 2010). סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה חקלאית כללית. (13)    שם האגודה: פטם בר כפר עזה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ...

  2. גיליון 5521 עמוד 375 מתאריך 26/04/2006

    ... 17/04/2000 דואר כפרעזה כפר עזה כפר עזה קיבוץ ת.ז : 570011023 מוסך כפר עזה 55-001558-0 24/12/2000 קיבוץ שער העמקים שער העמקים שער העמקים קיבוץ ת.ז: 570001263 מול כרמל 55-001566-3 2985 ילקוט הפרסומים 5521, כ׳׳ח בניסן התשס׳׳ו, 26.4.2006 ...

  3. גיליון 5426 עמוד 3 מתאריך 11/08/2005

    ... 1)    עבירות שעבר בקשר למילוי תפקידו עובד משרד הביטחון בדרג נמוך מדרג ראש אגף, עובד יחידת סמך של משרד הביטחון, עובד הקריה למחקר גרעיני (קמ׳׳ג), עובד המרכז למחקר גרעיני (ממ׳׳ג), עובד הוועדה לאנרגיה אטומית, עובד המכון הביולוגי או עובד תעשיות ביטחוניות; (2)    עבירות שעבר ספק של אחד מהגופים ...