אסבר - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6856 עמוד 19 מתאריך 14/08/2014

  ... צובירי צחה 1/19301 0 פהן דוד 1/193018 סנדלר אריה ליאון 1/193003 אסבר לבנה 1/193004 בלארן עמוס 1/193031 שלום אברהם 1/193030 זיאוםיי מויסיי 1/1 93033 היילבחן מרים 1/193235 מסארוה אמנה ...

 2. גיליון 6799 עמוד 12 מתאריך 11/05/2014

  ... 1/02002 ווקס אסבר 1/020110 ענזישל קלרה 1/02081 מזירסיייי־ ושה ^020£5/ ו פיריברוב ולדימיר 02060/ן אוסאוב פרידפ־זד נטליה 1/69058 סמבורג ר היינשלה 1/62268 סולומון אברהם 1/00061 רדליך חנה ...

 3. גיליון 6598 עמוד 17 מתאריך 23/05/2013

  ... שרעבי אסבר 2^2^1136 רברמי ניתה 2/27680 גורל וזנה 1/22022 גול בנימין 3^־2232^ 1 רושכרהן רחמים 1 גיפלן צבי 2 /2232 70 רוזנבלד יפר 1/222733 קלגרבלי סימון 1/2 132 131 רה^נו נעיז 1/22278 ...

 4. גיליון 6576 עמוד 38 מתאריך 15/04/2013

  ... 8^30:׳ו V1 שרון דב 009^10/ד נוי־מו מבי ס/וס^׳ו V1 גורביץ חיה 1^0^17/ד בנגלק עמליה 2^0^/ 71 ד הטיקן קרפימה ^^ס^/ 1/ד שפורן אסבר H 6702ה ירוי ני־לי 0/1 776059 שדמוני פרישה 12ו0^/ 0/1 ...

 5. גיליון 6462 עמוד 60 מתאריך 20/08/2012

  ... באום־ניקוטיה אסבר 6120 0 16/04/201 פיודסן נוייב פרידמן יצוזק 13/16/2010 ו^נוב שרוו סגל ירון 11/ 63512 2;5 0/2011 22/0 נעים אלעזס נעים במיליה 60210 995 20/12/2 נעיםאלעזר כאל יוזוו־ה 60215 !צ היאות ...

 6. גיליון 6223 עמוד 23 מתאריך 10/04/2011

  ... 18/08/2400 פרץ אשר פרין אסבר 11/0 0 222 9 41/41/244 הרש שלמה הרש אדית 11102207 46/10/2019 לבקוביץ שרה לבקוביץ נתן 1 n o9/o8/2009 גרופי שמואל גרופי דוד 1 n 09/00/1979 איזננסרי רוזה שפיגלר(איזונ רשל(רחל) 11102284 ...

 7. גיליון 6200 עמוד 47 מתאריך 20/02/2011

  ... אסבר יע7ןב 20289 ו12 07/10/0010 פילר נם ונש יה אולשרסקי גהס 1 2202£J^ 18/11/2010 רחמים ליגל רחמים גדעון 12/40194 0 1/201 07/1 יכנס שולמית יכנס פסח 96רוי12י 1 0 05/04/201 קמחי פרץ ליזי קמחי שלמה 1/140800 ...

 8. גיליון 6160 עמוד 27 מתאריך 17/11/2010

  ... 05/10/2006 חבקין אילנה חבקין אסבר 1/20331 70/23/1998 חוראני יוסף חוראני מוסא 1/20332 5/12/2008 1 ווסה גדיי אשתת אשגר 1/20379 6 13/04/201 גברותי רפ מישאל דוד גבעתי־ רפ שנ1 חליל 1/20372 11/04/2003 סימון טינה סימון יוסף ...

 9. גיליון 6114 עמוד 86 מתאריך 29/07/2010

  ... 2615/jר3/6ר ז^ליטי^לויב אסבר רז יצחק ^ 355:551 0/2010 22/1 לוין יעל רובל עליפה ^ 35);3132 0/32/2009 ו איון ראובן ציון נא הי ^ 35082 2/2009 ^ זרח אדל עדה זרח ארלר יקריסט ^ 35);080 2015/ו28/0 שוויקי אילן שוויקי דינה ...

 10. גיליון 5826 עמוד 3 מתאריך 30/06/2008

  ... 25/03/1991 אסבר אליהו בן ארוש שמעון 1/106654 18/09/1978 שנוינר חנה רחל שמרו מניה 1/106655 21/11/2006 גפני אסנת אסתרקין רעיה 1/106663 08/04/2008 הילזנרס כרמלה הילזנרס צבי 1/106664 20/09/2007 גפני אסנת אסתרקין משה ...