ארועי מלכי ישראל - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6559 עמוד 24 מתאריך 07/03/2013

  ... 4.2013, בשעה 17.00, ברח' מנחם בגין 11, רמת גן 52521, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. משה אידלמן, מפרק דטה דומיין (ישראל) בע׳׳מ (ח״פ 51-405346-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 5530 עמוד 28 מתאריך 22/05/2006

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ישראל שגיא, רו״ח, מפרק ילקוט הפרסומים 5530, כ׳׳ד באייר התשס׳׳ו, 22.5.2006 3306 ...

 3. גיליון 5521 עמוד 180 מתאריך 26/04/2006

  ... סטאר II משקיעים ש.מ. STAR II INVESTORS L.P 55-020556-1 28/09/2000 חיפה הטכניון מכון טכנולוגי לישראל סטאר II משקיעים ש.מ. STAR II INVESTORS L.P 55-020556-1 28/09/2000 גלי תכלת 62 הרצליה פרשקר דליה ת.ז : 010142693 סטאר II משקיעים ש.מ ...

 4. גיליון 5512 עמוד 8 מתאריך 30/03/2006

  ... והמבקשת: עדנה נחום, ת׳׳ז 54378294, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אדם עמרני, מרח' מלכי ישראל 8, כיכר רבין, תל אביב 64951, טל' 03-6950710, פקס׳ 03-6910788. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.2.2006 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ...

 5. גיליון 5485 עמוד 51 מתאריך 25/01/2006

  ... אצל המפרק, רח' אבן גבירול 166, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ישראל אליעזרוב, מפרק מקסים (יעקובי) ארועים ושמחות בע׳׳מ (ח״פ 51-265020-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...