ארט אפריק (98) - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5528 עמוד 42 מתאריך 16/05/2006

    ... במשרדי החברה, רח' צדוק הכהן 13, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דברת דגן, רו״ח, מפרקת ארט אפריק (98) בע׳׳מ (ח״פ 51-262244-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק ...