אריה נפתלי 2014 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6892 עמוד 5 מתאריך 06/10/2014

  ... 2. מחיר יום הבראה יהיה 378 שקלים חדשים לכל יום הבראה. 3 . הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך3, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה. כ' באלול התשע׳׳ד (15 בספטמבר 2014) (חמ 3-107-ה1) נפתלי בנט שר הכלכלה הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות ...

 2. גיליון 6861 עמוד 3 מתאריך 21/08/2014

  ... התשע״ד (22 ביולי 2014), שמספרו 7029/2014, בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי -האיגוד הארצי של עובדי השמירה, ושעניינו תנאי העבודה בענף השמירה ואבטחה. ח' באב התשע״ד (4 באוגוסט 2014) (חמ 3-107-ה2) נפתלי בנט _    שר הכלכלה ...

 3. גיליון 6856 עמוד 45 מתאריך 14/08/2014

  ... ונטורה סלומון 11/ 99274 מחירנט יבגניש 11/ 94275 נפתלי מנשה 11/ 94278 חכיח סלים 11/ 94280 ביכאל נחום 11/ 94282 זייפמן אלכס אלק 3ר942 1/1 לוי אריה 94284 1מ 1 וקסלר ריבה 1/194286 קפלן שרה ...

 4. גיליון 6856 עמוד 71 מתאריך 14/08/2014

  ... 0/02/2014 1 מיכאלי ישראל מיכאלי לובה 1/72272 2 1/201 23/1 אלדר יעקב אלדר לאה 1/72275 26/06/2014 לנצינהקי שושנה לנצינהקי אריה 1/72287 03/01/2013 נוה מאיר יורדן יעקב 0ו1/722 22/05/6314 בירולניק אוהיה צירולשק לודמילה ...

 5. גיליון 6855 עמוד 26 מתאריך 12/08/2014

  ... פטירה שם המנוח מס' תיק שני אחמר צביה 18/04/2014 אברמוביץ קרול 989394/1 גורליק נתן 25/07/2013 גורליק יוסף 989472/1 בראונר אריה 08/04/2012 בראונר תמר מאיה 989498/1 פלקין אאידה רחל 31/03/2014 פלקין ראול ...

 6. גיליון 6844 עמוד 3 מתאריך 24/07/2014

  ... קרטין נפתלי 1/190271 חרקט יהודה 1/190582 קלכה שאברהם 1/190542 חוצרי יעקב 1/190520 בוקסר אמי ה 1/190584 ר־Eיעיאן מבה 1/19058 6 בופסקו מינה 1/190607 רפ דוד חייב 1/190633 אוסטחבסקי ורדה ...

 7. גיליון 6844 עמוד 9 מתאריך 24/07/2014

  ... 1/190500 14/03/2014 פטרן גילה פטרן אריה 1/19051 2 22/03/2014 שאימי עמנואל שלימי שרה 1/190513 12/00/2014 ריינר מי כולל ריינר אגור 1/19051 5 31/03/2990 א יוד ו ן שטאלה קימון לאורה <019־90 1/1 29/12/2013 לופו סובה ורה ...

 8. גיליון 6844 עמוד 44 מתאריך 24/07/2014

  ... 04/06/2014 סרי לוי משה סרי לוי אריה 1/02204 00/08/2011 פינק דן פינק מזל 1/02206 04/04/2011 עופר אורי עופר ראובן 1/02207 0/05/2014 1 זגדון רות זגדון נפתלי 1/0221 0 08/05/2011 ויינרטין איליה ויינר טיין מטביי 1/02216 ...

 9. גיליון 6844 עמוד 69 מתאריך 24/07/2014

  ... בות נעחי 1 /72 3^16 דולק ניתן ו נפתלי ה1/7109 כהן תרה 1/71098 ונדרוב חיכאל 1/71002 2014/ה04/0 סטוצקי חיה 1^15/01/201 תלחמי ריתא 04/2000/^1^ רוזנייב אברקה 1^29/03/201 רחנייב אברהם ה 2/03/201 0 חזה נגלר איריס 01/2054/^2 קוורר נרושנה 2214/ה15/2 ...

 10. גיליון 6841 עמוד 3 מתאריך 20/07/2014

  ... נפתלי ברזני 1068634 יגל בשארי 962910 יצחק גולן 1031434 גושן גרכד 551614 אריה דהן 1081025 ויקטור דגמי 1127315 יוגב דנוך 1063072 מאור משה הורביץ 560409 זאב הלר 906735 יצחק זהבי ...