אריה נפתלי 2014 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6767 עמוד 18 מתאריך 09/03/2014

  ... נפתלי עוזי 1/185856 25/28/2013 בן גיגי נטלי עטיה סימון 1/188827 17/11/7013 חכמון שאול בכמון חואטו 1/185828 28/23/2036 קברן אבי קברן יוסף 1/180830 0/27/7006 1 רובנס דוד שבתור אליאס 1/180801 3 6/2 2/7H^ ולרי גליק ...

 2. גיליון 6763 עמוד 2 מתאריך 26/02/2014

  ... ראש המועצה2 עד יום כ׳׳ח באדר ב' התשע׳׳ד (28 בפברואר 2014). כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ד (31 בדצמבר 2013) (חמ 3-2873) נפתלי בנט _    השר לשירותי הדת י ק׳׳ת התשנ׳׳ח, עמ' 1352. 2 י״פ התשס׳׳ח, עמ' 4807; התשע׳׳ד, עמ' 770. הודעה בדבר חילופי גברי במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב בהנהלת המועצה ...

 3. גיליון 6741 עמוד 4 מתאריך 21/01/2014

  ... 24    ס״ח התשע״ב, עמ' 176; י״פ התשע״ב, עמ' 6145. 25    ס״ח התשנ״ח, עמ' 166. 26    ס״ח התש״ט, עמ' 13. 3380 דקלה עשהאל עמיחי אטיאס יפעת איטח הגר חיון ליאן שמגייר גלעד מוטרו נטע לוי מנשה גיאת כ"ג בטבת התשע״ד )26 בדצמבר 2013( )חמ 3-150-ה1) נפתלי בנט שר הכלכלה מינוי מפקחת ...

 4. גיליון 6741 עמוד 12 מתאריך 21/01/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 9.5.2014, בשעה 8.30, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אריה ויסנברג, מפרק כורדיקו סחר בע״מ (ח״פ 51-488114-3) (בפירוק מרצון) הודעה ...

 5. גיליון 6729 עמוד 42 מתאריך 07/01/2014

  ... נפתלי ציצוביץ דוד 03/02/2011 ציצוביץ בתיה 963092/1 פרידמן ישעיהו 17/09/2013 פרידמן ברכה 957475/1 הרשקו אניטה 19/09/1985 הרשקו מינאל 963504/1 גולדשטיין בני 05/03/2013 גולדשטיין לאה 957596/1 פלוריקה ...

 6. גיליון 6728 עמוד 2 מתאריך 05/01/2014

  ... ה' בשבט התשע״ד (6 בינואר 2014) אלונה אריה שרון ה' בשבט התשע״ד (6 בינואר 2014) באר טוביה דרור שור ה' בשבט התשע״ד (6 בינואר 2014) בני שמעון סיגל מורן ו' בשבט התשע״ד (7 בינואר 2014) גזר פטר וייס ב' בשבט התשע״ד (3 בינואר 2013 ...

 7. גיליון 6727 עמוד 20 מתאריך 05/01/2014

  ... ־, 5.1.2014 ןןת. פטירה ן ושם המבקש I I ובכן המנוח/ל ומס, היק צוואות 1 25/04/201 רויטמן רחל שלי רהטאן ישראל 1רי1/68 02/09/2013 עודה נדא עודה פייסל 1/68182 01/11/2010 לברטוב יאיר יצחק לברטוב יוסף 1/68181 ...

 8. גיליון 6727 עמוד 56 מתאריך 05/01/2014

  ... m עמיעוז 145/0, עמיעוז 10511601 אוביץ נפתלי מיכא 24/10/13 11937-11-11 02106 הרב מסים 15/17, אשדוד 03190321 הוזסץ אלי 14/10/13 06705-36-10 m11 סמטת נבין כניסה 613/6, אי־לת 01162109 הוזן לסמין אירי 10/11/13 ...

 9. גיליון 6727 עמוד 57 מתאריך 05/01/2014

  ... נפתלי 20/14, קריית גת 58383153 יקנין ליזה 29/10/13 9203-O4-1O U356 ההסתדרות 5/3, אשדוד 35056989 ירטהיים עירן חיים 11/11/13 53786-17-11 nm רז־ מלכי ישראל 190/16, קריית גת 36348571 זגייר נו 29/11/13 13608-05-12 ...

 10. גיליון 6679 עמוד 3 מתאריך 24/10/2013

  ... נפתלי דדון אמיר מימוני סאמי כרים אבו ח'לא אסף לוי סולטאן גריפאת ארז אהרון עבדאללה גריפאת אריה טויל עופר זהבי בסט רון עופר מנחם אסרף ברה אפי סלם עותניאל חדד ברוך הר זהב עידו אביטבול גדעון שגיא ...