ארנון דיסקין - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5786 עמוד 3 מתאריך 16/03/2008

    ... בישיבתה מיום ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (21 בפברואר 2008), החליטה לבחור במועמדים האלה: עורך הדין בנימין ארנון - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי מרכז. השופט רענן בן-יוסף - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופטת מרים דיסקין - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בתל אביב ...

  2. גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008

    ... עו״ד בנימין ארנון, השופטת ה דסה אסיף, השופטת נאוה בכור, עו״ד שמואל בורנשטיין, השופט רענן בן-יוסף, השופט אליהו בכר, השופטת מרים דיסקין השופטת ליאורה ברודי, עו״ד עדי זרנקין, השופטת זיוה הרמן הדסי, השופט יצחק יצחק, השופט אביטל ...