אר די מחקר - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6400 עמוד 28 מתאריך 03/04/2012

  ... אפ.סב.אר החזקות בע׳׳מ (ח״פ 51-324613-2) מתן נכסים - מדידות תאום וניהול (1997) בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-252195-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.5.2012 ...

 2. גיליון 5997 עמוד 28 מתאריך 10/09/2009

  ... אר אנד די מראות וזגגות עיצובית 54-023497-8 13/07/2009 23/08/2009 מ.ש.ה דיין מחיצות ותקרות 54-023499-4 13/08/2009 24/08/2009 עוז ודב מוטור 54-023502-5 05/07/2009 24/08/2009 נחמיאס וולנסקי שירותים כלכליים 54-023504-1 ...

 3. גיליון 5997 עמוד 30 מתאריך 10/09/2009

  ... אר אנד די מראות וזגגות עיצובית 54-023497-8 13/07/2009 פרומר דב 7/4 חיפה דיין משה ת.ז.: 023924467 מ.ש.ה דיין מחיצות ותקרות 54-023499-4 13/07/2009 הכלניות 35 רכסים דיין שמעון ת.ז.: 022893903 מ.ש.ה דיין מחיצות ותקרות 54-023499-4 ...

 4. גיליון 5417 עמוד 34 מתאריך 17/07/2005

  ... אלון כהן, מפרק סי ב׳מול מחקרים ימיים בע״מ (ח”פ 51-236118-9) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ...