א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6840 עמוד 14 מתאריך 17/07/2014

  ... א ש/ מק/ 950/ א השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: הנדיב 92 . קואורדינטה 197974 :X קואורדינטה 709514 :Y גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 10102 חלקות במלואן: 459. גוש: 10102 חלקי חלקות: 129. מטרת התכנית: שינוי ״עוד קרקע ממשק עזר למגורים אי. תוספת 2 יח"ד לסה״כ 3 ...

 2. גיליון 6840 עמוד 16 מתאריך 17/07/2014

  ... כפיפות    מכ/ מק/ 393/ א השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: רכסים . גבעה ה', רח' הרקפות, חצב, השקד ודרך הרב משקובסקי. גושים וחלקות: גוש: 10470 חלקי חלקות: 11. גוש: 11145 חלקות במלואן: 160, 257 - 259, 277, 279. גוש: 11145 חלקי חלקות: 140 - 141, 148, 151, 159, 162, 274, 278, 280 ...

 3. גיליון 6840 עמוד 17 מתאריך 17/07/2014

  ... שינוי    ש/ 12/ ו השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: זכרון יעקב, מרכז המושבה, רח' ז'בוטינסקי פינת הנדיב. גושים וחלקות: גוש: 11304 חלקות במלואן: 70, 73, 81. גוש: 11304 חלקי חלקות: 26, 28, 65. מטרת התכנית: -    איחוד 2 מגרשים לייעוד עירוני מעורב, לחניה ציבורית, מגורים, מסחר ...

 4. גיליון 6839 עמוד 4 מתאריך 17/07/2014

  ... חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע”א-1 8201; פקודת היערות9; פקודת המכרות10. ד' בתמוז התשע׳׳ד (2 ביולי 2014) (חמ 3-4029) כרמל סלע _    ראש המועצה האזורית חוף הכרמל 5    ס׳׳ח התשנ׳׳ט, עמ' 170. 6    ס״ח התשכ׳א, עמ' 58. 7    ס״ח התשנ״ג, עמ' 116. 8    ס״ח התשע׳׳א, עמ' 278 ...

 5. גיליון 6839 עמוד 28 מתאריך 17/07/2014

  ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת יועץ הון ליין בע״מ, ח״פ 51-459877-0, והמבקשים: בני שהינו ו-4 עובדי חברה נוספים, ע״י ב״כ עו״ד ויקטור תשובה ו/או אריק קאופמן ו/או אלדר אברס ו/או אסף פלד ו/או תאיר גיגי ו/או חני ברוך, מרח' היצירה 3, בית ש.א.פ (קומה 7), רמת גן 52521, טל' 03 ...

 6. גיליון 6839 עמוד 30 מתאריך 17/07/2014

  ... 12.00 ביום 2.9.2014. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. ליאור כספי, עו״ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי מרכז פר׳׳ק 29890-06-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.ש.א.ל החברה הבינלאומית לשיווק ישיר בע”מ ...

 7. גיליון 6839 עמוד 32 מתאריך 17/07/2014

  ... פר״ק 29807-05-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.ש.ר הנדסה וניהול בע״מ, ח״פ 51-463693-5, והמבקש: אנטולי רוזינקוביץ, ע״י ב״כ עו״ד (רו״ח) שמשון מרון, מרח' קהילת ריגה 7, תל אביב, טל' 03-6485876, פקס' 03-6485886. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.5.2014 ...

 8. גיליון 6839 עמוד 35 מתאריך 17/07/2014

  ... איל כץ, מפרק ר.מ.צ. חברות לשיווק בע׳׳מ (ח״פ 51-126849-2) מ.מ.ש.י. יזום והשקעות בע׳׳מ (ח״פ 51-193054-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברות הנ״ל ...

 9. גיליון 6838 עמוד 6 מתאריך 16/07/2014

  ... רן סימון, רו״ח, מפרק ק.ש.ר-ח.ם - קידום שירותים חברתיים לחריגים ומיוחדים בע׳׳מ (ח״פ 51-261658-2) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.9.2014 ...

 10. גיליון 6838 עמוד 9 מתאריך 16/07/2014

  ... ש.ע. אייל אחזקות בע״מ (ח״פ 51-429754-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ...